Home » Tag Archives: zemljiste

Tag Archives: zemljiste

Puno prijetnji životu

Ekologija Sa modernizacijom se povećava površina koju čovjek eksploatiše. Grade se pruge, putevi, kanali, rađaju se nova naselja i industrijski kompleksi, a veliki problem predstavlja i ogromna količina deponovonog otpada, među kojim je najopasniji radioaktivni i nerastvorljivi, koji zauzima nepregledne, a dragocjene površine. Zbog toga dolazi do krčenja velikih šumskih površina i narušavanja biosfere, a svijest o prouzrokovanim štetama se ...

Više »

Rigolovanje bar tri mjeseca prije sadnje

Savjet vinogradarima Sve je veći broj poljoprivrednika u Republici Srpskoj koji se opredjeljuju za podizanje vinograda. Njihova iskustva su veoma skromna jer u našim krajevima savremeno vinogradarstvo nije „duboko pustilo korijene“, nema tradicije koja se prenosila s koljena ko koljeno, pa je struka i nauka pred velikim zadacima – da tim ljudima pomogne u osvajanju nove proizvodnje. U našem poglavlju ...

Više »

Odvodnjavanje zemljišta

Suvišnu vodu iz zemljišta možemo odstraniti na više načina, što zavisi od porijekla te vode, i to: - izgradnjom odvodnih kanala u podnožju brda ako voda s njih otiče. Nagib treba pošumiti i potraviti da bi se spriječilo naglo oticanje vode i -izgradnjom otvorenih ili zatvorenih kanala (drenaža), ako je u pitanju podzemna voda ili voda zadržana u ulegnućima. Oba ...

Više »

Izbor zemljišta

Za proizvođače krompira iz opširnijeg stručnog priloga čiji su autori Sadika Čelik, dipl. ing. i Lejla Grebo, dipl. ing. Za gajenje krompira najpogodnija su laka, rastresita, zatim srednje laka i srednje teška plodna zemljišta. Navedeni kvalitet zemljišta podrazumijeva i njegovu lokaciju na proizvodnom regionu, sa pogodnim klimatskim uslovima, prije svega u pogledu vlažnosti i temperature. Najbolji prinosi krtole postižu se ...

Više »

Zemljište

Citiramo: Republika Srpska raspolaže sa ukupnom zemljišnom površinom od 2,482.117 ha. Pod poljoprivrednim površinama nalazi se oko polovine svih zemljišnih površina ili tačno 1,240.628 ha, od kojih 70,9 odsto otpada na obradive površine, a 26,3 odsto na pašnjake i ostalo predstavljaju ribnjaci i trstici. Poljoprivredne površine su najrasprostranjenije na sjeveru. U najplodnija zemljišta spadaju aluvijalna karbonatna i nekarbonatna tla i ...

Više »

Pripreme za sadnju

Prije podizanja voćnjaka zemljište se očisti od šiblja, dugogodišnjih korova, raznih žila i ostataka. Da bi se olakšala obrada i spriječilo zadržavanje vode, obavezno je i ravnanje. Stručnjaci preporučuju da se na toj površini dvije-tri godine gaje leguminoze. Takođe, u godini prije sadnje mogu se gajiti rane ratarske biljke, a zatim leguminoze koje brzo rastu. Zaoravaju se rigolovanjem. Prije rigolovanja ...

Više »

Đubrenje prije obrade zemljišta

U jesen se voćnjak đubri fosfornim i kalijumovim hranivima. Đubriva koja se lako razlažu, kao što su azotna, brzo postaju pristupačna korijenu voćke, pa se unose u zemljište u proljeće ili u toku vegetacije. U jesen se rastura i stajnjak da bi u toku zime, u prisustvu vlage, organske materije prešle u voćkama lako pristupačne oblike. Pošto fosfor i kalijum ...

Više »

Zaštita poljoprivrednog zemljišta

PROPISI (1) Zabranjeno je ispuštanje i odlaganje opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu i u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje, u količini koja može da ošteti i da smanji proizvodnu sposobnost poljoprivrednog zemljišta i kvalitet vode za navodnjavanje. (2) Zabranjena je nepravilna upotreba mineralnih i organiskih đubriva i sredstava za zaštitu bilja koja se odražava na prisustvo opasnih i ...

Više »