Home » Tag Archives: svinja

Tag Archives: svinja

Trihineloza

Oboljenje izaziva parazit trihinela. Čovjek se može zaraziti unošenjem nedovoljno pečenog ili kuvanog svinjskog mesa ili mesnih prerađevina koje sadrže „banku“ trihinela. Parazit se stalno održava kod pacova i svinja, a rezervoar mogu biti i druge životinje kao pas, mačka, divlje svinje, vuk, lisica i jazavac. Što se tiče zaražavanja ljudi, način je sljedeći: nakon unošenja mesa koje sadrži žive ...

Više »

Ishrana priplodnih krmača

Prilog pripremljen u  Agenciji  za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske Ishrana priplodnih krmača podrazumijeva: • ishranu suprasnih krmača, • ishranu krmača u laktaciji • ishranu krmača u periodu oplodnje. Svaka od ovih faza zahtijeva poseban režim ishrane. Neodgovarajuća ishrana u periodu suprasnosti povećava embrionalni moratalitet, u fazi laktacije utiče na proizvodnju mlijeka, a samim tim i na razvoj ...

Više »

Ekološko svinjogojstvo

U vrijeme kada se uzgajaju ekološko (često se ovakva poljoprivreda naziva i biološkom odnosno organskom) voće i povrće, pravi ekološki med razumljivo je i da postoji ekološko stočarstvo i svinjogojstvo. Ekološki uzgoj svinja se temelji na uzgoju u što prirodnijim uslovima. Cilj ekološke proizvodnje je proizvodnja visoko kvalitetnih proizvoda uz human tretman prema svinjama i zaštitu životne sredine. Ovim se ...

Više »

Šumski plodovi u ishrani stoke

S. Đ. Magazin „Selo“, broj 60. Prije stotinak i više godina svinjarstvo je velikim dijelom počivalo na korišćenju šumskih plodova kao energetske hrane, prije svega hrastovog i bukovog žira, a riječ „žirenje“ je predstavljala dobro poznat sinonim za ovakav način ishrane svinja. Danas je o ovom načinu ishrane svinja ostalo uglavnom samo sjećanje, ali nije na odmet da se podsjetimo ...

Više »

Plodnost svinja

Svinja je plodna domaća životinja po broju potomaka u jednom prasenju (leglu) i po ukupnom broju potomaka proizvedenih po plotkinji godišnje. Među domaćim životinjama (goveda, konji, ovce, koze i svinje) svinja je najplodnija. Plodnost svinja zavisi od više činilaca: genetske (nasledne) osnove, uključujući rasu i tip svinja, načina i organizacije pristupa tj. vještačkog osjemenjavanja, uzrasta životinja, uslova držanja i ishrane. ...

Više »

Vakcina jedini spas

Sprečavanje širenja kuge svinja Svinjska kuga je virusno oboljenje karakteristično samo za svinje, što znači da virus ne izaziva oboljenje kod ostalih životinjskih vrsta, niti kod ljudi. Prvi put u svijetu utvrđena je 1833. godine, da bi na prostorima bivše Jugoslavije bila dijagnostifikovana 1895. godine. Javlja se na svim kontinentima, u skoro svim državama, pa i kod nas. Ova zaraza ...

Više »

Mangulica

Napisao: K. Vladisavljević „Poljoprivredni list“ Nastanak mangulice se veže za 19. vek. Još je knez Miloš poklonio mađarskom grofu Jozefu Arcduku određeni broj svinja koje su zvali šumadinka. Ova svinja je ukrštana ma imanju Kis Jeno sa rasama kao bakonyi i szalantao a to je dovelo do stvaranja posebne rase svinja pod nazivom mangulica. Zbog izuzetne skromnosti i otpornosti bila ...

Više »

Srčani udar

Srčani udar nastaje kod uzbuđenja prasadi. Akutni srčani udar može nastati kod tjeranja, utovara, cijepljenja, kastriranja i drugih zahvata na prascima. Prasad se uznemire, zateturaju se i padnu sa trzanjem, teškim disanjem, uši i trbuh poblijede ili pocrvene. Ishod je najčešće smrtonosan. Pravilna ishrana kao preventiva Kod ishrane svinja većim količinama ugljenih hidrata (krompir ili repa), gdje nema dovoljno bjelančevina, ...

Više »