Home » Tag Archives: sjetva

Tag Archives: sjetva

Ječam

Ječam (Hordeum vulgare L., savitum J) se ubraja u najznačajnije ratarske biljke. Po površinama na kojim se gaji u svijetu, nalazi se na četvrtom mjestu, iza pšenice, pirinča i kukuruza. Proizvodi od ječma (zrno, slama, cijela zelena biljka) koriste se za ishranu stoke, ljudi i u industrijskoj preradi. Ječam se koristi za ishranu stoke, kao koncentrovana ili kabasta (zelena biljka) ...

Više »

Njivska proizvodnja dinja

Direktna sjetva najčešća Vrijeme sjetve je po prestanku opasnosti od kasnih proljećnih mrazeva, od 25. aprila do 5. maja, to jest kada je površinski sloj zemljišta zagrijan na oko 15 stepeni U plodoredu dinja dolazi na prvo mjesto poslije jednogodišnjih ili višegodišnjih leguminoza, krompira, strnih žita ili povrća. Na istu površinu ne bi trebalo da se vrati tri-četiri godine. Zahtijeva ...

Više »

Đubrenje i sjetva kukuruza

Đubrenje. Upotreba mineralnih đubriva u proljeće može se sprovesti predsjetveno – pred pripremu ili u pripremi zemljišta na cjelokupnoj površini – što je bolje kada imamo dovoljno đubriva, ili startno – zajedno sa sjetvom kukuruza (kada nemamo dovoljno đubriva). U prvom slučaju orjentaciono treba upotrijebiti 300-400 hg/ha NPK 15:15:15, a u drugom oko 200 kg/ha istog đubriva. U pripremi zemljišta ...

Više »

Sjetva kukuruza na kukuruz?

Kraj zime (ova još nije pri kraju, ali valjda će brže doći ako ga prizivamo) i početak proljeća je idealno vrijeme za donošenje konkretnih odluka šta sijati na određenoj parceli. Odavno se zna da većina kultura stvara veće probleme i manji rod ako se uzgaja uzastopno na istoj parceli. Takvim uzgojem se iscrpljuju uvijek isti kapaciteti zemljišta i nagomilavaju insekti, ...

Više »

Kukuruz usporava sjetvu

Jesenja sjetva Počeo je optimalni rok za sjetvu pšenice, najvažnijeg hljebnog žita. Uljana repica je već posijana, a ječam, tritikale, raž i zob tek će da se siju, mada je dio tog posla već obavljen. Vremenske prilike su, bar za sada, povoljne. Vlage ima dovoljno, a sunce sija i može da se radi u polju. Međutim, po mnogim procjenama skroman ...

Više »

Kvalitetna obrada zemljišta i optimalni rokovi sjetve

Za pripremu ovog priloga korišten je opširniji stručni prilog doc. dr Drene Gadžo i doc. dr Mirhe Đikić (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo) Idućeg mjeseca, ukoliko vremenske prilike budu pogodovale, sijaće se uljana repica. Dobri domaćini već razmišljaju o jesenjoj sjetvi. Kolike će se površine naći pod pšenicom, ječmom, tritikaleom, raži, zobi…  veliko je pitanje jer ova godina predstavlja jednu od najtežih ...

Više »

Sjetva i u maju

Ratari u Republici Srpskoj biju bitku s vremenom. Kao rijetko koje godine dobro su se pripremili za proljetne sjetvene radove. I država se pokazala obezbijedivši regresirano gorivo i mineralna đubriva. I to na vrijeme. Međutim, kišno proljeće nije dozvolilo da sjetveni radovi počnu na vrijeme pa je u optimalnom roku zasijan skroman procenat planiranih površina. Najteža situacija je u niskim ...

Više »

Lucerka i crvena detelina

Piše: Jasmina Radović, Institut za krmno bilje u Kruševcu Zasnivanje višegodišnjih leguminoza Lucerka i crvena detelina su najvažnije višegodišnje leguminoze na našim prostorima. Glavni razlog zbog kojeg se veliki broj proizvođača odlučuje da na svojim parcelama gaji ove vrste jeste pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U četiri do pet otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta kreće ...

Više »

(Ne)poželjna rana sjetva

Pasulj je jari usjev kasnog roka sjetve. Tačne kalendarske rokove za sjetvu, međutim, teško je preporučiti. Sjetva treba da se obavi kada je zemljište na 10 centimetara dubine zagrijano oko 12 stepeni. Mnogi ističu prednost rane sjetve, jer smatraju da se na taj način izbjegavaju opasnosti od velikih žega koje su česte krajem jula i tokom avgusta, te mogu da ...

Više »

Kalendar radova za novembar

KUPUS I MESO Piše: Petar Ilić, zamjenik glavnog i odgovornog urednika „Poljoprivrednog kalendara“ U novembru se nastavljaju i završavaju obimni jesenji radovi, prije svega berba kukuruza i sjetva ozime pšenice. Ove radove treba ubrzati zbog opasnosti od dugih jesenjih kiša, mrazeva i snijega. Svako čekanje predstavlja rizik. U polju: Ubrzati radove, snjegovi prijete Duboko oranje Poslije jesenje sjetve slobodno zemljište ...

Više »