Home » Tag Archives: republika srpska

Tag Archives: republika srpska

Kako povećati proizvodnju pšenice

Vlada Republike Srpske je na osnovu prijedloga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijela Program unapređenja proizvodnje merkantilne pšenice u periodu od 2011. do 2016. godine, o čemu smo već pisali. Jedan od osnovnih ciljeva ovog Programa je kvantitativno i kvalitativno unapređenje proizvodnje merkantilne pšenice. Sjetvene površine bi se trebale da povećaju sa oko 25.000 ha na oko 40.000 ha, sa ...

Više »

Vlada RS usvojila Program unapređenja proizvodnje merkantilne pšenice u RS 2011.-2016.

Sa sajta www.vladars.net Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, usvojila je program unapređenja proizvodnje merkantilne pšenice u RS, za period 2011.-2016. godina. Jedan od osnovnih ciljeva ovog programa je kvantitativno i kvalitativno unapređenje proizvodnje merkantilne pšenice, sa sadašnjeg nivoa sjetvenih površina od oko 25.000 ha, na 40.000 ha, sa prosječnim prinosom od 5 t/ha koji ...

Više »

Kroz Republiku Srpsku

BANJA LUKA – Očekuje se da će Vlada Republike Srpske na svojoj narednoj sjednici, koja treba da se održi tokom ove sedmice, donijeti odluku o visini otkupne cijene pšenice. U vezi s tim Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, izjavio je da se nije žurilo sa određivanjem otkpne cijene, jer je cijena pšenice veoma visoka na tržištu i da ...

Više »

Ipak samo pola potreba

Proizvodnja mlijeka u Republici Srpskoj, pripremio Petar Ilić U Republici Srpskoj poklanja se velika pažnja proizvodnji mlijeka. Država u okviru svojih mogućnosti obezbjeđuje podsticaje za vlasnike muznih krava, a od početka 2007. do 2010. godine sufinansirala je izgradnju 532 objekta za stočarstvo, s tim što je najvećim procentom u toj brojci zastupljena proizvodnja mlijeka. Danas je Republike Srpska jedna od ...

Više »

Pet pčelarskih manifestacija

U toku mjeseca avgusta u Republici Srpskoj U toku mjeseca avgusta u različitim djelovima Republike Srpske održaće se pet pčelarskih manifestacija. Tri su, ustvari, već održane, a dvije će uslijediti. Očigledno je da su pčelarska udruženja počela da posvećuju više pažnje marketinškim aktivnostima jer pored promocije pčelara i njihovih udruženja na ovim sajmovima i izložbama med kao hrana i lijek ...

Više »

Rakete štite 650.000 hektara oranica

Piše: Slobodan Puhalo Sistem protivgradne zaštite Republike Srpske ovog ljeta braniće 650.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u 16 lokalnih zajednica. Izjavio je ovo „Glasu Srpske“ direktor JP „Protivgradna preventiva Republike Srpske“ Rajko Popović. – Potpisani su ugovori sa 14 lokalnih samouprava u Srpskoj. To su Banja Luka, na čijem području ima 17 protivgradnih stanica, zatim Kozarska Dubica deset, Laktaši deset, Gradiška ...

Više »

Potpisi na memorandumu

Na 77. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu Prvog dana 77. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu u Kongresnom centru „Master“ potpisan je Memorandum o razumijevanju u oblasti ruralnog razvoja između Republike Srbije i Republike Srpske. Svoje potpise na ovaj dokument stavili su dr Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i dr Radivoje Bratić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ...

Više »

Kvalitet određuje visinu premije

Premije za mlijeko u Republici Srpskoj Proizvođači mlijeka u Republici Srpskoj stimulisani su najnovijim propisima da prerađivačima i drugim otkupljivačima isporučuju što kvalitetnije mlijeko. Na to ih upućuje Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2010. godinu. Ovim podzakonskim aktom predviđeno je da pravo na premije za kravlje, ovčije i kozje mlijeko imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva ...

Više »

Neiskorišćene mogućnosti

Proizvodnja uljarica u Republici Srpskoj Plodored je od velike važnosti za produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Republika Srpska se ne može pohvaliti lepezom poljoprivrednih usjeva koji se smjenjuju na njenim obradivim površinama. Realne šanse za širenje i uticaj na plodored imaju uljarice. Međutim, ovo industrisjko bilje je još uvijek nadovoljno zastupljeno na poljima ovog entiteta. Za proizvodnju uljarica ...

Više »

Sjetva i u maju

Ratari u Republici Srpskoj biju bitku s vremenom. Kao rijetko koje godine dobro su se pripremili za proljetne sjetvene radove. I država se pokazala obezbijedivši regresirano gorivo i mineralna đubriva. I to na vrijeme. Međutim, kišno proljeće nije dozvolilo da sjetveni radovi počnu na vrijeme pa je u optimalnom roku zasijan skroman procenat planiranih površina. Najteža situacija je u niskim ...

Više »