Home » Tag Archives: pokošena livada

Tag Archives: pokošena livada

Pokošena livada

Livada kraj reke sanja. Zrikavci tužno zriču. Pomrlih trava duše još lebde vrh otkosa što se lagano suše. O, vi ne znate tužnu o smrti trava priču. Zrikavci tužno zriču. Jutros dođoše neki divovi kao hrašće u domovinu trava; i mrtvo pade brezbroj ljupkih, šarenih glava, i bezbroj nežnih tela zdenuće u plašće. Divovi kao hrašće. Svega devojka jedna Zlatnog, ...

Više »