Home » Tag Archives: krave

Tag Archives: krave

Ishrana krava u suvostaju

Pripremljeno na osnovu stručnih savjeta Poljopririvredne stručne službe Republike Srpske Regionalna kancelarija Banja Luka Stočari moraju pokloniti odgovarajuću pažnju ishrani krava u suvostaju i neposredno nakon telenja. Stručnjaci preporučuju da se prije samog zasušivanja vodi briga o kondiciji krave, da se vode redovno podaci o pripustu, da se krava zasuši dva mjeseca prije telenja i da se preventivno koriste antibiotici ...

Više »

Sindrom masne jetre krava

Piše: Prof. dr Radomir Jovanović (preuzeto iz “Poljoprivrednog lista”) Posljednjih godina u svetu ovim izrazom se izražava posebno stanje krava, koje se javlja u toku prvih nekoliko dana iza telenja, a koje karakteriše suvišan sadržaj telesnih masti. U najvećem broju slučajeva radi se o kravama koje su imale veoma dug period zasušenja. Ovo stanje karakteriše pojava depresije, odsustvo apetita, oslabljen ...

Više »

Zelena masa i koncentrat

Ljetna ishrana krava muzara U ovom periodu ishrana se bazira na zelenim hranivima i taj period treba da traje što duže, jer se time dolazi do najjeftinijeg načina proizvodnje mlijeka. U našim uslovima je moguće da period ishrane sa zelenim stočnim hranivima traje od prve polovine aprila do polovine septembra, ukoliko se oranične površine planirano zasijavaju određenim krmnim kulturama. U ...

Više »

Aktivnosti u staji pri teljenju krava

Preporuke Prije teljenja kravama je potrebno osigurati odvojen i miran prostor u štali gdje će se oteliti.  Najbolji je fizički odvojen prostor od onog prostora u kojem borave ostale kategorije krava. Ukoliko nije moguće osigurati takav prostor, postoji nekoliko rješenja – moguće je u štali ograditi dio u kojem će boraviti nekoliko krava prije samog teljenja – savjetuje Zoran Bašić, ...

Više »

Dijagnostifikovanje graviditeta

Na stočarskoj farmi „Farmland“ u Novoj Topoli realizovaće se projekt dijagnostifikovanja graviditeta iz krvnog seruma krava i junica metodom „Elisa“ i projekt „Embrio transfera“ za šta će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obezbijediti finansijsku podršku u visini od 200.000 konvertibilnih maraka. Cijeli posao realizovaće Veterinarski zavod „Teolab“ iz Dvorova kod Bijeljine. Po riječima Novaline Ristić, direktorice ovog zavoda, ...

Više »

Kako spriječiti pojavu mliječne groznice (porođajna pareza)

Savjeti iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, pripremljeno u Područnoj jedinici Trebinje Pojava i uzroci oboljenja   Pojava ove bolesti je vezana za uzrast krava, vrlo rijetko se javlja kod prvotelki, a mnogo češće kod starijih životinja. Češće obolijevaju krave koje daju preko 20 litara mlijeka. Kada krava jednom oboli, obolijeva poslije svakog telenja. ! Do ...

Više »

Adaptacija uvoznih grla

Piše: Petar Ilić Od završetka rata pa sve do današnjih dana aktuelna je nabavka rasnih grla stoke iz razvijenih zemalja. Najčešće u naše krajeve stižu steone junice. O njihovim kvalitetima ispričane su čitave bajke. S razlogom. U zemljama iz kojih dolaze, one, odnosno njihova rasa, daje izvanredne količine mlijeka. A i kvalitet je na zavidnoj visini. Informacije su provjerene i ...

Više »

Mastitis

Pripremila: Sanja NINKOVIĆ, dipl. ing. Osobine mastitisa: Spada u najskuplje bolesti, Uzrokuje gubitak u proizvodnji mlijeka zbog oštećenja žljezdanog tkiva, odbacivanja mlijeka, povećanog izlučivanja krava iz stada i skupog liječenja, Izaziva ga 20 i više vrsta različitih bakterija, Za razvoj mu pogoduju neodgovarajući vakum na aparatu za mužu, oštećene sise, izostalo i nepravilno izmuzavanje, nehigijenska muža i loša opšta higijena. ...

Više »

Postupak poslije muže

Poslije muže je neophodno da se sise zaštite i dezinfikuju. Istraživanja pokazuju da ukoliko je efikasna dezinfekcija nakon muže, može dovesti do smanjenja pojave novih mastitisa i preko 50%. Treba izbjegavati dezinfekciju sa vodenim rastvorima dezinficijenasa koji se prave neposredno pred nanošenje. Kvalitet vode koja služi za pravljenje takvog rastvora je od naročitog značaja. Ova voda nije uvijek odgovarajućeg kvaliteta ...

Više »

Ishrana muznih krava

U zimskom periodu ishrane krava osnovno kabasto hranivo je silaža od kompletne kukuruzne biljke. Lucerkino sijeno u našim uslovima služi kao dopuna kabastoj hrani. Njegova količina u velikoj mjeri zavisi od vremenskih prilika koje mogu biti presudne za spremanje većih količina sijena. Pored ova dva kabasta hraniva obavezno se upotrebljava kompletna krmna smješa sa 18 odsto proteina. Najbolja proizvodnja mlijeka ...

Više »