Home » Stočarstvo (page 5)

Stočarstvo

Priprema sira za tržište

U nemogućnosti da prodaju mlijeko po povoljnim cijenama sve više seoskih domaćinstava se opredjeljuje za samostalnu preradu i doradu mlijeka. Taj posao obično obavljaju mlađe seoske domaćice. One na taj način unovčavaju svoj rad i finalizujući proizvodnju dolaze do boljih finansijskih rezultata, što se, svakako, povoljno odražava na ukupnu ekonomiju domaćinstva. Sir je jedan od najčešćih mliječnih proizvoda u mnogim ...

Više »

Šumski plodovi u ishrani stoke

S. Đ. Magazin „Selo“, broj 60. Prije stotinak i više godina svinjarstvo je velikim dijelom počivalo na korišćenju šumskih plodova kao energetske hrane, prije svega hrastovog i bukovog žira, a riječ „žirenje“ je predstavljala dobro poznat sinonim za ovakav način ishrane svinja. Danas je o ovom načinu ishrane svinja ostalo uglavnom samo sjećanje, ali nije na odmet da se podsjetimo ...

Više »

Plodnost svinja

Svinja je plodna domaća životinja po broju potomaka u jednom prasenju (leglu) i po ukupnom broju potomaka proizvedenih po plotkinji godišnje. Među domaćim životinjama (goveda, konji, ovce, koze i svinje) svinja je najplodnija. Plodnost svinja zavisi od više činilaca: genetske (nasledne) osnove, uključujući rasu i tip svinja, načina i organizacije pristupa tj. vještačkog osjemenjavanja, uzrasta životinja, uslova držanja i ishrane. ...

Više »

Zelena masa u plastičnim balama

Pripremanje i čuvanje stočne hrane Spremanje zelene pokošene mase u plastične bale veoma je čest način spremanja krme u stočarski razvijenim zemljama. Tehnologija ovog načina konzerviranja poznata je već više od 30 godina, ali na našim prostorima još uvijek nije dovoljno zastupljen metod pripremanja i čuvanja stočne hrane. Sa tehničkim usavršavanjem mašina za pravljenje bala, zatim uvijanja u foliju i ...

Više »

Temperatura i vlažnost vazduha

Smještaj ovaca Da bi uslovi smještaja ovaca bili kvalitetni, bez negativnih posljedica po zdravlje i produktivnost ovaca u objektu moraju da budu zadovoljeni odgovarajući uslovi vezani za temperaturu i vlažnost vazduha. O tome se prilikom izgradnje ovčarnika mora voditi posebna briga. Ovce se zahvaljujući runu koje ih pokriva i kao izolator štiti od izrazito niskih i visokih temperatura, odlično prilagođavaju ...

Više »

Selekcijom do uspjeha

Osvrt Godinama su semberski stočari poslije povratka sa Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu prepričavali i hvalili se kako su vidjeli bika  čija se težina izražava u  tonama.  Svaki od njih je poželio da ima takvo grlo u svojoj štali. Nedavno su mediji objavili da je Mustafa Hadžić iz Janje odgojio čistokrvnog simentalca, koji je star tri godine, a težak ...

Više »

Medalje za stočarsku elitu

Na devetom međunarodnom sajmu „Interagro“ u Bijeljini Poslije jednogodišnje pauze, organizovana je izložba stoke, na Devetom međunarodnom poljoprivrednom sajmu „Interagro 2010“ u Bijeljini. Kao i ranijih godina, živi eksponati su privukli najviše pažnje posjetilaca ove već tradicionalne sajamske manifestacije. Pored stočara iz Semberije i Posavine veoma lijep utisak ostavila su i grla iz brdsko planinskih krajeva, sa područja opština Šekovići ...

Više »

„Bara“ najrasprostranjenija

Pasmine koza Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima oko 80.000 koza. Njihov broj  raste i u svijetu. To najbolje ilustruje vitalnost ove vrste stoke. U svijetu je poznato oko 200 rasa koza. Prema uzgojno-proizvonim ciljevima razlikuju se: rase za proizvodnju mlijeka, proizvodnju mesa, proizvodnju kostrijeti, a tu su i rase nastale ukrštanjem. U ove spadaju domaća bijela koza ...

Više »

Vakcina jedini spas

Sprečavanje širenja kuge svinja Svinjska kuga je virusno oboljenje karakteristično samo za svinje, što znači da virus ne izaziva oboljenje kod ostalih životinjskih vrsta, niti kod ljudi. Prvi put u svijetu utvrđena je 1833. godine, da bi na prostorima bivše Jugoslavije bila dijagnostifikovana 1895. godine. Javlja se na svim kontinentima, u skoro svim državama, pa i kod nas. Ova zaraza ...

Više »

Odgoj dobrog trkaćeg konja

Nauka i praksa Sve je više odgajivača rasnih konja koji se koriste isključivo za sport. U više krajeva Republike Srpske postoje konjički klubovi u kojima se okupljaju zaljubljenici u dobre konje i konjičke trke. Za njih smo obezbijedili ovaj prilog iz pera Radivoja Radonjića, diplomiranog inženjera. U prvom redu postavlja se osnovno pitanje među odgajivačima: po čemu se razlikuje dobar ...

Više »