Home » Ratarstvo (page 5)

Ratarstvo

Soja – punomasna hrana

U ishrani visokoproduktivnih krava masti i ulja su odličan izvor energije jer imaju 2,25 puta više energije od ugljičnih hidrata, kojima se odlikuju žitarice. Stoga su uljarice, prije svega soja, suncokret i uljana repice, sve češće na „jelovniku“ muznih krava. Posebno veliki značaj ima soja. Ova uljarica se kao stočna hrana pojavljuje kao punomasno zrno ili kao sojina sačma. Razlika ...

Više »

Heljda – zdrava planinska žitarica

Heljda (Polygonum fagopyrum L.) se vijekovima gaji kao žitarica. Divlja forma potiče iz Kine, odakle se proširila na zapad. Samonikle vrste mogu se naći i danas u Kini (Himalaji) na nadmorskoj visini od 4.500 metara. Ovaj podatak najbolje ilustruje koliko je to žitarica za brdsko-planinska područja. Prema nekim izvorima Mongoli su je prenijeli u Evropu krajem 14. vijeka, ali postoje ...

Više »

Značaj mehanizacije u proizvodnji hrane

Izvod iz rada „Opremanje poljoprivredno mehanizacijom (2001-2010) – Traktori i pogonske mašine“ Proizvodnja hrane, naročito, na većim posjedima, ne može se zamisliti bez raznovrsne i kvalitetne mehanizacije. Utvrđeno je da mehanizacija učestvuje u ostvarivanju genetskih potencijala na nivou 40-50 odsto. Praktično da nema uspješne proizvodnje bez savremene mehanizacije i njene pravilne primjene. Opasnost od nepravilne primjene Međutim, ako se mehanizacija ...

Više »

Stočni kelj

Brasicca oleracea var. acephala • Dvogodišnja biljka; u prvoj godini stablo, a u drugoj cvjetne stabljike i sjeme • Koristi se za ishranu stoke u zelenom stanju • Ako se silira obavezno je miješanje sa drugim vrstama • Bogat je vitaminima i karotinom, proteina preko 15 odsto i dobro se vari • Prinos visok, preko 50 t/ha zelene mase • ...

Više »

Štete i na ozimim i jarim usjevima

Vremenske (ne)prilike nanijele su velike štete ratarskoj proizvodnji u Republici Srpskoj U više opština Republike Srpske posljednje vremenske (ne)prilike pričinile su velike štete poljoprivrednoj proizvodnji, a posebno ratarstvu.  Velike površine poljoprivrednog zemljišta našle su se pod vodom. Najveće štete na poljoprivrednim usjevima pretrpili su poljoprivrednici u opštinama Bijeljina, Derventa, Srbac, Modriča, Petrovo, Šamac, Brod… Očigledno je da se radi o ...

Više »

Oskar – ozimi tritikale

Selekcionari Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banjoj Luci kontinuirano rade na novim sortama žitarica, ali i drugih poljoprivrednih usjeva, dajući na taj način doprinos unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Među priznatim sortama strnih žita pažnju poljoprivrednika privlači sorta ozimog tritikalea – oskar. Kako je nastala sorta „oskar“? Banjalučki selekcionari ističu da njihova gen kolekcija tritikalea raznih varijanti iznosi oko 150 genotipova, svrstanih ...

Više »

Neiskorišćene mogućnosti

Proizvodnja uljarica u Republici Srpskoj Plodored je od velike važnosti za produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Republika Srpska se ne može pohvaliti lepezom poljoprivrednih usjeva koji se smjenjuju na njenim obradivim površinama. Realne šanse za širenje i uticaj na plodored imaju uljarice. Međutim, ovo industrisjko bilje je još uvijek nadovoljno zastupljeno na poljima ovog entiteta. Za proizvodnju uljarica ...

Više »

Odvodnjavanje zemljišta

Suvišnu vodu iz zemljišta možemo odstraniti na više načina, što zavisi od porijekla te vode, i to: - izgradnjom odvodnih kanala u podnožju brda ako voda s njih otiče. Nagib treba pošumiti i potraviti da bi se spriječilo naglo oticanje vode i -izgradnjom otvorenih ili zatvorenih kanala (drenaža), ako je u pitanju podzemna voda ili voda zadržana u ulegnućima. Oba ...

Više »

Deset osnovnih pravila pri korišćenju sredstava za zaštitu bilja

Savjeti iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, pripremljeno u Područnoj jedinici Sokolac 1. Integralna zaštita bilja. Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati na osnovu principa integralne zaštite bilja. To znači: sredstvo za zaštitu bilja primjeniti tek onda kada su sve druge mjere (agrotehničke, biološke, mehaničke i dr.) iscrpljene. 2. Informacije o zonama zaštite voda. Prije početka nove ...

Više »

Sjetva i u maju

Ratari u Republici Srpskoj biju bitku s vremenom. Kao rijetko koje godine dobro su se pripremili za proljetne sjetvene radove. I država se pokazala obezbijedivši regresirano gorivo i mineralna đubriva. I to na vrijeme. Međutim, kišno proljeće nije dozvolilo da sjetveni radovi počnu na vrijeme pa je u optimalnom roku zasijan skroman procenat planiranih površina. Najteža situacija je u niskim ...

Više »