Home » Lov (page 3)

Lov

Labrador

Kralj svih retrivera Činjenica je, da kada se želimo informisati o labrador retriveru na našem jeziku ne možemo naći nijednu napisanu knjigu. Labrador retriver je zahvaljujući svojim osobinama u poslednjih 25 godina osvojio srca ljudi u cijelom svijetu pa tako i kod nas mu popularnost raste iz godine u godinu. Jedna je od najpopularnijih rasa u Velikoj Britaniji, dok je ...

Više »

Lovačka priča

Iz Kodeksa lovaca Srbije Lovačka priča ne treba da zvuči kao laž, već kao duhovito i iskrivljeno preterivanje u opisivanju doživljaja u lovu. Prava lovačka priča uveseljava lovačko društvo, tako da susreti proteknu u veselom i vedrom raspoloženju. Moglo bi se reći, da je u pitanju slobodno umetničko izražavanje bez granica, da bi priča bila privlačna, napeta, da pobudi i ...

Više »

Zec na logi – kao opruga!

Stres kod divljači Kada se pomene riječ stres, svi mislimo na nervozne osobe koje karakteriše napetost i opterećenje. A kada hoćemo za nekoga da kažemo da je plašljiv, poredimo ga sa zecom. Vjerovatno je to privuklo naučnike da izučavajući stres kod divljači posebno sagledaju ponašanje zeca u stresnim situacijama. Utvrđeno je da  je zec pod najvećim stresom dok leži na ...

Više »

Šuma – ekološki činilac

Piše: Prof dr Milun Krstić Poznato je da je intenzivnom industrijalizacijom prirodna (životna) sredina ugrožena kontaminacijom raznim polutantima u vidu aerozagađenja gasovitim agensima, mineralnom prašinom, teškim metalima, čađi, dimom i dr. Čovek je stekao moć da preobrazi svoju okolinu i postao parametar sa čijim se potrebama sve upoređuje. Čovečanstvo je na izvestan način postiglo destruktivnu produktivnost, jer je visokorazvijena tehnologija ...

Više »

Hranilišta za divlje papkare

Lovno-uzgojni objekti Divlji papkari uglavnom žive u krdima. Takav način života određuje i princip prihranjivanja. Ne treba na jednom mjestu postaviti samo jedno hranilište i ništa više, jer jači primjerci (po hijerarhiji ili fizički) hrane se na hranilištu, dok slabiji primjerci za to vrijeme čine okolo štetu ljušteći koru sa stabala, grizući mlade izdanke i sl. Zbog toga treba na ...

Više »

Šarolikost turističke ponude za lovce

Mogućnosti razvoja lovnog turizma na području Lovačke regije Semberija – Majevica Lovačka regija Semberija – Majevica smještena je u zagrljaju Drine i Save, a oivičena planinom Majevicom i njenim obroncima. U pitanju su ravničarski i blagi brdsko-planinski tereni, koje karakteriše obilje hrane i vode, tako da je izuzetno povoljna mogućnost za opstanak i reprodukciju divljači. Ovdašnji lovci su dugogodišnjima domaćinskim ...

Više »

Da li šakali čine zlo?

Poslije pokolja ovaca u Donjoj Trnovi U selu Donjoj Trnovi u opštini Ugljevik desila se nesvakidašnja šteta. Zaklane su 23 ovce Tome Jankovića, vlasnika najvećeg stada ovaca u ovom selu. Još osam ih je ozlijeđeno. Šteta se procjenjuje na pet do šest hiljada konvertibilnih maraka. Stado je bilo smješteno u toru tridesetak metara daleko od kuće. A kuća je u ...

Više »

Municija za puške kuglare

Balističko obrazovanje Lovački metak za kuglaru je sklop elemenata čija međusobna funkcija omogućava da se iz žljebljene cijevi ispali projektil (zrno ili kugla) određenim pravcem i predviđenom početnom brzinom, koji, zbog kinetičke energije koju posjeduje i specifične konstrukcije, ispoljava snažno smrtonosno dejstvo na pogođenoj divljači. Metak za kuglaru, slično metku za sačmaricu, mora ispunjavati određene tehničke uslove. Dimenzionalno, mora odgovarati ...

Više »

Odabir psa ptičara i njegovo školovanje

Iz Lovačkog kalendara Prije nego što se lovac odluči da nabavi lovačkog psa – u ovom slučaju ptičara – trebalo bi usvojiti osnovna znanja o njima. To može naučiti iz literature, ali i od prijatelja koji već duže vrijeme imaju takvog psa. Kad se lovac dobro upozna s odlikama željenog psa, imaće daleko manje promašaja u odabiru psa koji mu ...

Više »

Zajedno u životu i lovu

Supružnici Milada i Nenad Maksimović iz Vlasenice strastveni lovci, piše Mišo Lazarević Milada Maksimović iz Vlasenice jedina je žena lovac na području regije Birač, a vjerovatno i šire. Rođena Romanijka, našla je životnog saputnika Nenada, i već tridesetak godina dijele dobro i zlo, uživajući u prirodi i druželi se sa ostalim lovcima. – Ljubav prema lovu naslijedila sam od oca ...

Više »