Home » Lov (page 10)

Lov

Mart u lovištu

MIR I REPRODUKCIJA Lovište se budi. Iz dana u dan sve je življe. Počinju da se viđaju prvi zečići. Većina ptica se pari i počinje da sprema gnijezda. To je vrijeme od kojeg u velikoj mjeri zavisi kakva će biti reprodukcija divljači u lovištu. Međutim, to je vrijeme kada plemenitoj divljači prijete brojne opasnosti. Jedna od njih su i poplave. ...

Više »

Februar u lovištu

U februaru još ima snijega, ponekad, mnogo više nego u decembru i januaru. Ali, miriše na proljeće. U zimskim mjesecima divljač je iscrpljena hladnoćama i oskudnijom ishranom. Jer, i kada lovci sve čine da prihrane divljač, ono što priroda daje veoma je teško nadomjestiti iznošenjem hrane u hranilišta. Pogotovu što su gladni i predatori. Oni će daleko lakše stići i ...

Više »

Bosanskohercegovačka lovačka hronika

MOSTAR – Stoga u godini koja je pred nama sve snage i resurse moramo usmjeriti na provedbu lovnog zakonodavstva u smilsu utemeljenja i dodjele lovišta na gospodarenje, a potom izradi lovnogospodarstvenih osnova i početka organizovanog, planskog, savremenog i samoodrživog lovnog gospodarenja, vodeći računa o zaštiti interesa svih naših članica u tim procesima – izjavio je Ilija Vrljić, predsjednik Lovačkog saveza ...

Više »

Lovačke šale

Mlad lovac – zelena lubenica U selu Duge Njive, riješe lovci da se našale sa jednim novajlijom. Namjeste mu na banderu fazana punjenog vunom. Spazi ovaj fazana i pripuca. Ali, fazan i dalje stoji. Samo mu perje opada. Kada je mladi lovac ispraznio pušku po treći put, iz fazana počne da leti vuna. Čudi se novajlija: – Ko bi rekao, ...

Više »

Lovci i šumari pod ruku

Protokol o saradnji Predstavnici „Šuma Republike Srpske“ i Lovačkog saveza Republike Srpske potpisali su protokol o poslovno tehničkoj saradnji. U ime JPŠ „Šume Republike Srpske“ Protokol je potpisao direktor Neđo Ilić, a u ime Lovačkog saveza Republike Srpske presjednik Vukašin Vojinović. Ovim dokumentom trebalo bi da se unaprijedi upravljanje šumama i lovištima na teritoriji cijele Republike Srpske. Nakon potpisivanja, direktor ...

Više »

Ponosni na tradiciju

Devet decenija organizovanog lovstva u Trebinju Prigodnim manifestacijama lovci Trebinja obilježili su svoj veliki jubilej – devet decenija postojanja i uspješnog rada Lovačkog udruženja „Leotar“ iz Trebinja. Na svečanoj akademiji goste je pozdravio Ratko Kovač, predsjednik Skupštine. On je govorio o prošlosti, ali i budućnosti ovog uzornog lovačkog udruženja. Među brojnim gostima svakako treba istaći Vukašina Vojinovića, predsjednika Lovačkog saveza ...

Više »

Januar u lovištu

Januar je u našim krajevima mjesec sa najdubljim snijegom i najnižim temperaturama. I jedno i drugo predstavljaju opasnost za divljač. Najčešće od ovog mjeseca zavisi koliko će divljači i u kakvoj kondiciji izaći iz zime i dočekati proljeće. A to je bitan preduslov za razmnožavanje koje slijedi u proljeće i početkom ljeta. Zato se slobodno smije konstatovati da zima, po ...

Više »

Lovačke vijesti

UGODNOVIĆ – Lovci Lovačkog udruženja „Omar“ iz Ugodnovića kod Teslića obilježili su dvije godine postojanja svoje lovačke organizacije. Svečanosti je prisustvovao i Vukašin Vojinović, predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske. On je najzaslužnijim članovima ovogo udruženja, najmlađeg u Republici Srpskoj, uručio priznanja za doprinos u razvoju lovstva. Predsjednik LU „Omar“ Milovan Stanković naglasio je, obraćajući se prisutnim lovcima i gostima, da ...

Više »

Vodič kroz lovišta (i prošlost)

Pripremljeno na osnovu opširnijeg stručnog rada mr Živka Rapajića (Šumarski fakultet Sarajevo) Prvi zvanični podaci o izdvojenim lovištima na području Bosne i Hercegovine potiče iz 1893. godine. Tada je, naime oficir Ferdinand fon Laska, u svojstvu savjetnika za lovstvo, završio svoj obilazak većeg dijela BiH i podnio svoj izvještaj sa prijedlozima šta treba učiniti da bi se prilike u lovstvu ...

Više »

Živan Jović novi/stari predsjednik

Na nedavno održanoj izbornoj sjednici Lovačkog udruženja „Rudar“ iz Ugljevika date su povoljne ocjene izvještaju o radu dosadašnjeg rukovodstva. To je bio razlog da je dosadašnje rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Živanom Jovićem dobilo povjerenje da ovu lovačku organizaciju vodi i u naredne četiri godine. Pored Živana Jovića članovi Upravnog odbora su još: Stevica Cvijetinović, Blaško Manojlović (on je istovremeno ...

Više »