Home » Aktuelnosti » Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje

Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje

Navodnjavanjem do sigurnije i veće poljoprivredne proizvodnje

Navodnjavanje

O aktuelnim vodoprivrednim pitanjima u Republici Srpskoj govori se u opširnijem prilogu koji će se pojaviti u godišnjaku “Poljoprivredni kalendar” za 2014. godinu. Sagovornik je bio Mihajlo Stevanović, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Ovom prilikom objavljujemo  dio u kojem gospodin Stevanović govori o navodnjavanju u cilju smanjenja rizika u poljoprivredi.

Narodna skupština Republike Srpske je na Dvadeset prvoj sjednici, održanoj 1. novembra 2012. godine, donijela odluku o prihvatanju zaduženja prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj asocijaciji za razvoj za realizaciju Projekta izgradnje sistema za navodnjavanje.

Zemljišni i vodni resursi su najznačajniji prirodni resurs Republike Srpske, ali su površine pod sistemima za navodnjavanje nažalost zanemarljive, što za rezultat ima veoma nisku i nestabilnu proizvodnju.

Projektom razvoja navodnjavanja Republike Srpske otvara se proces sistemskog i sistematskog rješavanja ovog problema. Projekat će obuhvatiti realizaciju prve faze Akcionog plana za realizaciju Studije održivog razvoja irigacionih površina na području Republike Srpske (minimalno 5.000 hektara izgrađenih sistema za navodnjavanje).

Cilj IDP je rehabilitacija i modernizacija postojećih sistema za navodnjavanje, izgradnja novih sistema i jačanje institucionalnih kapaciteta u javnom i privatnom sektoru kako bi se obezbijedila održivost i efikasno korišćenje izgrađenih sistema.

Kreditna sredstva u visini od 20,5 miliona američkih dolara namijenjena su za finansiranje aktivnost kroz sljedeće komponente: infrastrukturne investicije, modernizacija navodnjavanja i podrška implementaciji Projekta.

Republika Srpska će u periodu realizacije dodatno obezbijediti 3,618.000 američkih dolara iz budžeta Republike Srpske, budžeta jedinica lokalne samouprave i krajnjih korisnika, a njihovo procentualno učešće se određuje na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – rekao je Mihajlo Stevanović, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*