Home » Ratarstvo » Đubrenje i kvalitet pšenice

Đubrenje i kvalitet pšenice

Aktuelne teme

Puno faktora

Kvalitet zrna pšenice zavisi od brojnih ekoloških činilaca među kojima mineralnoj ishrani pripada posebna važnost. Obezbijeđenost zemljišta pristupačnim oblicima hraniva zavisi i od primijenjenih agrotehničkih mjera među kojima đubrenje spada u red važnijih.

Ishrana azotom značajno utiče na kvalitet zrna ozime pšenice što je potvrđeno brojnim ispitivanjima. Analizirajući višegodišnje prosjeke prinosa pšenice utvrđeno je da se vremenom prinos pšenice smanjio i to u znatno većoj mjeri na neđubrenim nego na đubrenim površinama. Analiza ogleda je pokazala da je sadržaj humusa, azota, pristupačnog kalijuma i fosfora bio značajno manji nego u zemljištima koja su đubrena.

Rezultati ovih istraživanja su pokazali da đubrenje povoljno utiče i na prinose i na kvalitet zrna. Stručnjaci naglašavaju da je đubrenje povećalo zapreminsku i apsolutnu masu zrna. Primjena đubriva u različitim plodoredima dala je nejednako povećanje apsolutne mase zrna po godinama. Rezultati su bili bolji u tropolju (kukuruz-soja-pšenice) nego u dvopolju (kukuruz-pšenica).

Proizvođačka svojstva pšenice, izbrašnjavanja, posmatraju se u funkciji fizičkih osobina zrna. Izbrašnjavanje je variralo, zavisno od godine, plodoreda i đubrenja, ali uticaj ovih tretmana nije bio statistički značajan.

Sa stanovišta kvaliteta zrna pšenice od posebnog je značaja učešće proteina, koje određuje, ne samo hranidbenu već i tehnološku vrijednost zrna. Đubrenje je vidno povećalo sadržaj proteina u zrnu kod dvopoljnog plodoreda, a kod tropoljnog samo u neznatnoj mjeri. Veći prinosi, manje proteina, to nije novost.

Opšti utisak je da povećanje cijena mineralnih đubriva opredjeljuje poljoprivrednike na manju upotrebu ovih hraniva. Oni se zadovoljavaju nižim prinosom, ali ne pridaju značaja padu kvaliteta zrna pri manjoj upotrebi đubriva. U takvoj situaciji laboratorijske analize u mlinskoj industriji pokazuju da pšenica iz uvoza ima bolji kvalitet zrna što mlinare opredjeljuje da kupuju kvalitetniju sirovinu. To su neki momenti o kojima se mora voditi računa u tehnologiji proizvodnje pšenice.

Facebook Komentari

One comment

  1. Povećajte otkupnu cenu pšenice..na produktnoj berzi novi sad..cena pšenice treba da košta.21, dinar po toni..icena kokuruza treba da bude..16 dinara po kvalitetu na poljuprivrednoj berzi, novi sad..povećajte otkupn cenu..pšenice..ikokuruza..molimvas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*