Home » Razno » Letnji dan

Letnji dan

Selo u literaturi

Selo moje

Tanji se tmuša,bubri lopta žarna

Po udoljama još stoluje mrak

Smenjuju se slike, koja li je stvarna

Biserno stakli na bilju svaka kap

Noćas, ponoć neveste igraše kraj jarka

Sad, upire s istoka životvorna zraka.

 

Na raž-polje klasalo, kad se svali podne

I voćka i njiva zalug vlagu ište

Sve je okrućalo od svemoći rodne

Svaki list i travka postali plandište

Dok s nebesa stače spokoj i tišina

Bezvetricom pritiska vrelina silina.

Rubu safir-zenice primiče se sunce

Još uvek se nećka da sedne za goru

Kao školjka oklop otvara se srce

Dok zapad grezne u purpura moru

I svežina s vode već uzima maha

Da sve živo dođe, napokon, do daha.

Miloš Prelić

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*