Home » Stočarstvo » Dragocjena za preživare

Dragocjena za preživare

Kabasta stočna hrana

Šta je danas za ručak?

ZELENI KUKURUZ – Zeleni kukuruz se sve češće koristi za spremanje silaže kako u ravničarskim, tako i u brdskim predjelima.  Pravi momenat za siliranje zelene biljke kukuruza je faza voštanog zrenja zrna. Tada je završeno nalivanje zrna i prikupljena  maksimalna količina hranljivih materija u klipu, tako da u momentu punog zrenja dolazi do postepenog gubitka vlage iz zrna, uz relativno ubrzano odrvenjavanje stabljike. Zastupljenost suve materije u voštanoj fazi u zrnu je 40, a u ostalim dijelovima – stablo, list, metlica, komušina i kočanka, oko 60 odsto. Ovako spremljena silaža od zelenog kukuruza, po sastavu suve materije, može da se smatra polukoncentrovanim hranivom, koje se s izuzetnim uspjehom koristi u ishrani preživara kako za proizvodnju mlijeka, tako i mesa.

Za silažu je poželjan nešto gušći sklop biljaka nego za proizvodnju zrna i treba voditi računa o pravoj fazi za siliranje. Jer, ako se silira u manjoj fazi razvića, obično ima manje od 20 odsto suve materije, što može da da slabu, malo vrijednu i prekiselu silažu. Kad se silira biljka kukuruza, obavezno se sjecka – sitni na odreske veličine  0,5 – 3 santimetra. Ako su biljke zrelije, grublje i suvlje, neophodno je bolje seckanje, dok nešto duži odresci mogu da se tolerišu kod postrnog zelenog kukuruza.

LEGUMINOZE S KUKURUZOM – Leguminoze mogu da se siliraju uz dodatak od pet do sedam odsto kukuruzne prekrupe, ali ovo nije najbolje rješenje, s obzirom na to da je kukuruz zreo za siliranje u vrijeme kad se pojavljuje treći ili četvrti otkos lucerke. U praksi nije preporučljiva ovakva neusklađenost zbog znatno lošijeg kvaliteta kasnih otkosa.

SMJEŠA DETELINA I TRAVA  –  Kada je jedna trećina biljaka u fazi cvjetanja,  onda ove smješe mogu da se siliraju bez ikakvih dodataka. Masa za siliranje mora da provene i da vlažnost bude od 65 do 75 odsto. Ako vlažnost ne odgovara, preporučuje se dodavanje mravlje kiseline ili nekog drugog konzervansa. Mogu da se dodaju i razna ugljikohidrantna zrnasta hraniva. Smješa mladih biljaka sjecka se na dužinu santimetar-dva, a biljke u punom cvatu ne duže od 0,5 santimetara.

SJENAŽA –  To je silažno sijeno koje nastaje od jače provenute zelene mase raznih trava ili leguminoza. Sprema se kao i ostala silaža i mora da provene dok se zastupljenost suve materije ne poveća na 40 – 60 odsto. Tada se sakuplja, sitni i ubacuje u silos. Silosi su od posebnog materijala i treba da se stalno pune s gornje, dok je donja strana za izuzimanje prevrele mase.

Sabijanje je dosta otežano zbog niže vlažnosti. Masa se sitni na odreske veličine od 0,5 do 1,5 santimetara. Fermentacija je nepotpuna i konzervisanje se obavlja u sferi stvorenog ugljen-dioksida i neznatnih količina kiselina. Zbog toga u sjenaži nastaje specifičan ukus, koji je bliži zelenoj hrani. Sjenaža se koristi u ishrani krava muzara kao kabasta stočna hrana. Ona je ukusnija od sialže i krave je rado jedu, a kvalitet zavisi od zastupljenosti suve materije u sjenaži.

Pripremljeno na osnovu opširnijeg priloga “Racionalnije korišćenje pašnjaka i oranica” čiji su autori dr Dušan Aleksić, dr Goran Grubić i dr Aranđel Pavličević

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*