Home » Aktuelnosti » Agrarni fond iz Bijeljine

Agrarni fond iz Bijeljine

Dobri primjeri iz prakse

Primjer za primjer

Grad Bijeljina je jedina lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja ima agrarni fond. To je lokalni izvor sredstava za podršku poljoprivredi i selu koji ima sljedeće osnovne programske ciljeve:

– da omogući poljoprivrednim gazdinstvima što lakši i jednostavniji način ostvarivanja prava na podsticajna sredstva,

– da smanji ekstenzivnu proizvodnju kod proizvođača i poveća intenzivno gajenje povrća, voća i dr.,

– da pospiješi razvoj stočarstva kao bazne grane poljoprivrede koja se naslanja na ratarstvo,

– da poveća kvalitet i kvantitet proizvodnje i optimalnu proizvodnju okruženja na lokalnom nivou,

– da podrži ostvarivanje većih cijena poljoprivrednih proizvoda, smanjenje uvoza i povećanje izvoza,

– da obezbijedi bolju organizovanost i povezanost poljoprivrednih proizvođača sa tržišnim i prerađivačkim kapacitetima,

– da podržava zapošljavanje radno sposobnog stanovništva i raspored snaga za cijelu sezonu,

– da obezbijedi veće prinose, zdravije proizvode, duži vijek proizvoda, transport i skladištenje,

– da podrži ostvarivanje većih finansijskih efekata u agraru,

– da pomogne ostvarivanje većih priniosa po jedinici površine i

– da priprema poljoprivredna gazdinstva za ulazak u Evropsku uniju.

Za sada je jedini izvor sredstava za Agrarni fond Grada Bijeljina budžet lokalne zajednice. Prošle godine na raspolaganju su bila sredstva u visini od 1,55 miliona konvertibilnih maraka i upotrijebljena su uglavnom za namjene koje su predviđene kao prioritetne u Strategiji razvoja opštine Bijeljina do 2015. godine. Sredstva se troše u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, koji donose odbornici Grada Bijeljina za svaku godinu posebno. Na posljednjoj sjednici Skupštine Grada Bijeljina odbornici su usvojili Odluku o Programu korišćenja sredstva za podsticaje poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini. Na raspolaganju će ove godine biti iznos od 1,4 miliona konvertibilnih maraka i ta sredstva su predviđena za sljedeće namjene:

– za podršku organizovanom otkupu povrća i voća (te duvana iz prethodne godine) u visini od 180 hiljada konvertibilnih maraka. Podrška stočarstvu je planirana u visini od 300, a voćarstvu 50 hiljada konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju povrtarstvo planiran je iznos od 120 hiljada konvertibilnih maraka za podršku plasteničkoj proizvodnji dok će se za afirmaciju domaće poljoprivredne proizvodnje uložiti 150 hiljada konvertibilnih maraka. Isti iznos je predviđen i za regresiranje kamata za kreditiranje proljetne sjetve. Za podršku izgradnji infrastrukture u ruralnim sredinama odvojeno je 170, za vanredne i nepredviđene situacije (elementarne nepogode) 60 i podršku edukaciji, prezentaciji projekata i posjete sajmovima 70 hiljada konvertibilnih maraka. Agrarni fond će pomoći funkcionisanje udruženja poljoprivrednika iznosom od 50 hiljada konvertiiblnih maraka. Iz prošle godine prenešene su obaveze u visini od 100 hiljada konvertibilnih maraka i one će biti izmirene ovogodišnjim sredstvima.

Kako nam je izjavio Ivan Stević, direktor Agrarnog fonda Grada Bijeljina, sve namjene su usklađene sa Strategijom razvoja opštine Bijeljina, a jedina novina je regresiranje kamata u visini od 3 odsto, kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućilo da dođu do koliko-toliko jeftinijih sredstava za finansiranje proljetne sjetve. Kao što je poznato, prošla godina je bila izrazito sušna i poljoprivredna domaćinstva su ekonomski iscrpljena tako da su prisiljena da se zadužuju za finansiranje sjetve pa se na ovaj način bar djelimično ublažavaju teškoće u finansiranju.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*