Home » Pčelarstvo » Primjena meda u ishrani dijabetičara – I dio

Primjena meda u ishrani dijabetičara – I dio

Branko P. Končar, pčelar i samostalni istraživač u oblasti apiterapije

Jaruge 26 – 79202 Kozarac, RS – BiH

E-mail:brankokoncar@gmail.com

Branko Končar

Primjena meda kod dijabetičara, prema shvatanju i preporukama konvencionalne medicine, osim manjeg broja liječnika, potpuno je neprihvatljiva. Po svoj prilici u ovom slučaju je neopravdano stavljen znak jednakosti između meda i šećera ili možda postoje i drugi razlozi. Iako med sadrži visok procenat ugljenih hidrata, uopšte ne stoji tvrdnja da ga dijabetičari ne bi trebali koristiti u ishrani. Naime, nektarski med kod šećerne bolesti daje dobar terapijski efekat zahvaljujući visokoj prisutnosti fruktoze i mikroelemenata: berilijum, mangan, kalcijum, stroncijum, barijum i vitaminima koji djeluju slično insulinu i stimulišu pankreas u produkciji hormona, ali med bogatstvom i drugih mikroelemenata povoljno djeluje na metabolizam, pa na taj način ima vrlo povoljan uticaj na zdravlje dijabetičara. Razumije se, svakako i onih koji nisu dijabetičari. Prednost kod dijabetičara, se daje medovima koji imaju relativno više fruktoze. To je prije svega bagremov med, ali i svi drugi medovi koji sporije kristališu.

Istraživanja na ovu temu vršena su pored velikog broja zemalja, naročito u Rusiji, Rumuniji, Bugarskoj, Egiptu, Švajcarskoj i konačni stav istraživača je da med, pravilno doziran, povoljno utiče na zdravlje dijabetičara.

Dr Mamdouh Abdulmaksoud Mohamed Abdulrahman, profesor pedijatrije na Ain Shams Univerzitetu u Kairu, u svom stručnom referatu koji se naziva „BEE HONEY THERAPY IN DIABETIC VOLUNTEERS“, na Kongresu apiterapeuta „Apimedica 2006“ u Atini, je istakao: „Terapija medom je pomogla da se umanje smetnje koje su u vezi sa dijabetesom (povišen krvni pritisak, angina, dislipidemija), uprkos trajno povišenom šećeru u krvi.“( Bee honey therapy helped alleviate the disorders associated with diabetes (hypertension, angina, and dyslipidemia) despite the persistence of high blood sugar.) Dalje je prof. Mamdouh naročito naglasio da pacijenti u posmatranom periodu nisu doživljavali komu i ketonuriju, nisu imali probleme sa očima, bubrezima i stopalima i nisu imali komplikacija na perifernom i centralnom nervnom sistemu. Dakle, nisu imali osnovne i najteže probleme koji prate dijabetes. Doduše prof. Mamdouh je radio sa dijabetičarima tip 2 i isključio je antidijabetike, ali je uvjerljivo dokazao i objavio da korištenje meda kod dijabetičara tip 2 daje povoljne efekte na očuvanje zdravlja i poboljšanje kvaliteta života.

Kako riješiti trajnu dilemu: Mogu li šećeraši tip 1 koristiti med u ishrani?

Zbog gomilanja glukoze i masnoća u krvi, dešava se, jer metabolizam ne vrši kvalitetnu razmjenu na ćelijskom nivou, „prljanje krvi“ i vremenom dolazi do zakrčenja i propadanja sitnih krvnih sudova i nerava, zatim do taloženja toksina u mišićnim tkivima, mokraćne kiseline u zglobovima i na drugim lokacijama, što uzrokuje ketoacidozu i izaziva brojne komplikacije koje idu od oticanja, najčešće stopala i skočnog zgloba, ishemije srca i cjelokupnog kardiovaskularnog sistema, preko slabe ishrane mozga, do problema sa vidom i nervnim sistemom, artritisom i sl. Posljedice ovakvog stanja su: ubrzano starenje, gubitak radne sposobnosti i izvjesnih funkcija organizma, često se zbog gangrene događaju amputacije na donjim ekstremitetima itd, itd.

S obzirom na svoj sastav, med popravlja metabolizam i opšti zdravstveni status, a s obzirom da su dijabetičari dovoljno tehnički opremljeni i mogu sami „snimiti“ šuk-profil (nivo šećera u krvi tokom nekoliko dana), pa na osnovu tih vrijednosti mogu pravilno dozirati insulin i odrediti kaloričnu vrijednost i sadržaj pojedinih obroka), neprocjenjiva šteta za dijabetičare bi bila da med ne koriste u ishrani. Nijedna druga hrana ne posjeduje takvo bogatstvo nutrijenata kao med.

Smatram nužnim istaći rad dr Stefana Bogdanova iz Bugarske, koji se apiterapeutskim naučnim radom bavi u Švajcarskoj. Naime, dr Bogdanov navodi da redovna upotreba meda sa visokim antioksidativnim svojstvima vodi do smanjenja rizika od:

 Kancera,
 Kardiovaskularnih bolesti i ateroskleroze,
 Alchajmerove bolesti,
 Katarakte,
 Preranog starenja,
 Osteoporoze.

Dalje dr Bogdanov ističe:

 Antibakterijska aktivnost meda pomaže u savladavanju bakterijskih poremećaja u utrobi i djeluje protiv gripa.
 Antioksidativna svojstva meda mogu smanjiti rizik od nekih hroničnih bolesti.
 Med povećava kapacitet ljudskog tijela u borbi protiv infekcija.
 Med ima korisne efekte kod hepatitisa A i ozračenih pacijenata.
 Med posjeduje antimutagene (anti-cancerogenetic) efekte.
 Med postiže snažne antibakterijske efekte u njezi zuba.

U prilog preporuke za korištenje meda kod dijabetičara tip I svakako ide i iskustvo autora ovog teksta, koji je u novembru 2012-te godine napunio 31 godinu dijabetičkog staža na insulinu i 14 godina redovnog konzumiranja meda, doduše i drugih pčelinjih proizvoda. Dakle, pošto sam pčelinje proizvode, količinski najviše med, stavio u svakodnevni jelovnik, riješio sam se čestih mišićnih neuralgija, vrlo neprijatnih išijalgija, čestih hipoglikemija i noćnih ustajanja na mokrenje, iako se ponekada dogodi da visina glukoze bude preko dozvoljene. U posljednjih 13 godina sačuvao sam fundus oka i dioptriju na istom nivou, mada povremeno koristim metodu “med u oko” i češće metodu “pčelinji ubod u sljepoočnicu”. Potpuno sam slobodan od edema i drugih problema na nogama i ne pamtim kada sam imao grip. Zaustavio sam proces preranog starenja, koji je prije 15 godina bio u progresiji i sačuvao radnu sposobnost. Pored poslova na pčelinjaku i u voćnjaku, svakdnevno se bavim blažim fizičkim vježbanjem.

(Nastaviće se)

Facebook Komentari

One comment

  1. Potpuno mise ovo sviđa ipak u to vijerujem. imam povišen šečer ipaksam 70ti godina zatosam i tražio ovo objašnjenje. Sviđamise ovaj članak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*