Home » Lov » Lovište u aprilu

Lovište u aprilu

I predatori hrane mlade

Zečevi oprez

April je mjesec reprodukcije divljači u lovištu. Mladi zečići se mogu vidjeti na sve strane, pojavljuju se prvi mladi fazančići iako većina fazanki još leži na jajima, na proplancima su sve češće prugasta mladunčad divljih svinja… Od ovog mjeseca u velikoj mjeri zavisi kako će proteći reprodukcioni ciklus i kakvu ćemo brojnost divljači imati u glavnoj lovnoj sezoni.

Jer, uporedo sa reprodukciojom plemenite divljači u toku je i reprodukcija štetočina. I ova divljač ima mlade pa je povećana potreba za hranom. Lisice, vukovi, šakali, kune, orlovi, jastrebovi, pa čak i vrane i svrake, nemilosrdno kupe jaja ili mladunce plemenite divljači. Brižni roditelji štetočina ne biraju sredstva da bi prehranili svoje potomstvo.

Uvijek se kaže da u lovištu treba obezbijediti mir, kako bi proces reprodukcije išao normalnim tokom. Ne treba pucati, ne treba uznemiravati plemenitu divljač, ne treba… Ali, postoje i druga mišljenja, da baš u ovom periodu treba odstrijeliti što više predatora. Jer, likvidacijom samo jedne jedinke vuka, šakala (nažalost sve ga je više u našim lovištima), lisica… biće spašen život velikom broju mladunaca plemenite divljači. Naučana istraživanja su pokazala da samo jedna lisica godišnje pojede 51 zeca (ili druge divljači), a o mladim fazančićima da se i ne govori. U nekim lovištima Republike Srpske primijećena je prava invazija lisica. Ova divljač je izgleda povećala otpornost prema bolestima, sačuvan je mir u lovištu i povećao se prostor za život i, na kraju, pronašla je podosta hrane za obroke sebi i svojim mladunacima.  A vukovi i šakali love lanad pa čak i odrasle srne. Jedno istraživanje dr Džona Limela, biologa za divlje životinje u Norveškom institutu za istraživanje prirode u Trondhajmu, pokazalo je razloge smrtnosti 241 grla srneće divljači opremljene odašiljačima. Kod lanadi čak 30 odsto od pomenutog broja uništile su lisice, a 22 odsto ris. Samo 15 odsto odstrijelili su lovci. A kod jednogodišnje i starije srneće divljači ris je uništio 28 odsto jedinki, a vukovi i lisice samo dva odsto. Lovci su odstrijelili 30 odsto odrasle srneće divljači. Srne očigledno nemaju šanse da dožive „starački dom“. Pitanje je koliko su ovi podaci upotrebljivi za naše prilike. Ali, oni ipak ilustruju događanja u prirodi tj. da predatori u vrijeme povećene potrebe za hranom radi podizanja potomstva nemilosrdno uništavaju plemenitu divljač. O tome lovci moraju voditi računa i biti stalno u lovištu, pratiti događanja i intervenisati kada ocijene za potrebno.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*