Home » Stočarstvo » Ishrana krava u suvostaju

Ishrana krava u suvostaju

Pripremljeno na osnovu stručnih savjeta Poljopririvredne stručne službe Republike Srpske Regionalna kancelarija Banja Luka

Zasušiti dva mjeseca prije teljenja

Stočari moraju pokloniti odgovarajuću pažnju ishrani krava u suvostaju i neposredno nakon telenja. Stručnjaci preporučuju da se prije samog zasušivanja vodi briga o kondiciji krave, da se vode redovno podaci o pripustu, da se krava zasuši dva mjeseca prije telenja i da se preventivno koriste antibiotici prilikom zasušivanja.

Od zasušivanja do dvije nedjelje prije telenja kravu treba hraniti kao da daje četiri do šest litara mlijeka na dan s tim što joj treba smanjiti količinu sočnih hraniva i koncentrata (maksimalno jedan kilogram dnevno). Može se davati i sijeno lošijeg kvaliteta pa čak i slama. Preporučuju se minaralno-vitaminski dodaci u suvostaju, manje kalcijuma (Ca), a više magnezijuma (mg) i fosfora (P).

Dvije nedjelje prije telenja i oko telenja kravi je potrebno povećati kvalitet hrane, ostati na istoj količini sočnih hraniva kao u prijašnjem razdoblju, učešće koncentrata treba povećati na dva-tri kilograma dnevno, a kvalitetno sijeno dodavati po volji (nakon ishrane osnovnim obrokom). Preporučuje se dvije nedjelje prije telenja dati kravi injekcijom dozu selena i koktel vitamina AD3E, a dan-dva pred telenje preporučuje se dati mineralno vitaminski dodatak kao za krave u proizvodnji mlijeka (sa većim sadržajem kalcijuma Ca 100-120 grama na dan). Posebno se mora voditi računa o visokoproizvodnim kravama zbog pojave mliječne groznice. U ovom vremenskom periodu treba ponuditi hraniva koja će biti osnov ishrane u periodu poslije telenja. Ne preporučuje se obrok na samoj sjenaži nego treba obezbijediti da osnovni obrok bude smjesa silaže i sjenaže.

U periodu nakon telenja krava je sposobna i voljna jesti šest do osam sati nakon telenja. To je vrlo važno razdoblje kada krava mora biti hranjena pravilno i kvalitetno. Dvije nedjelje nakon telenja kravi treba davati isti obrok kakav je bio prije telenja. Treba polako podizati količinu obroka prema rezultatima prve kontrole (šest dana nakon telenja). Nakon dvije nedjelje poslije telenja preporučuje se povećavati obrok tako da do 30-og dana poslije telenja krava uzima pun obrok, koji  treba da bude što duže – otprilike četiri mjeseca nakon telenja.

Na kraju još neki važni savjeti:

  • kondicija koju bi krava trabala zadovoljiti zavisi od pasmine,
  • ne debljati kravu u suvostaju (debela krava nije mjerilo uspjeha pogotovu u proizvodnji mlijeka. Kod predebelih krava javljaju se sljedeći problemi: teško telenje, manja proizvodnja u prvim mjesecima laktacije, smanjen apetit i manja otpornost na bolesti kao što su koteza, sindrom debelih krava),
  • ne forsirati kravu maksimalnim obrokom odmah nakon telenja (ona tada nije u stanju iskoristiti hranidbenu vrijednst punog obroka),
  • prirodno je da krava nakon telenja izgubi određenu težinu i
  • svaku promjenu obroka treba činiti postepeno (min. sedam dana).
Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*