Home » Aktuelnosti » Subvencionisanje kamata u Semberiji

Subvencionisanje kamata u Semberiji

U susret proljetnoj sjetvi

Subvencije

S obzirom da je prošlogodišnja velika suša dovela semberske poljoprivrednike u izuzetno tešku situaciju, mnogi su se našli pred problemom – kao obezbijediti sredstva za proljetnu sjetvu.

Lijepe vijesti stigle su u pravo vrijeme iz Pavlović Internacional banke a. d. u Bijeljina. Ova banka se opredijelila za akciju kreditiranja poljoprivrednih domaćinstava, konkretnije kreditiranje proljetne sjetve. Za ovu namjenu može se dobiti kredit u visini do 10.000 konvertibilnih maraka i rokom otplate do 10 mjeseci. Naknada za obradu je 1,5%, a kamatna stopa 9,25% s tim što je Grad Bijeljina izdvojio oko 300.000 konvertibilnih maraka za subvencionisanje tri odsto kamate, što će sigurno biti velika korist poljoprivrednicima. Tako će korisnici ovih kredita platiti kamatu u visini od 6,25%

Pavlović Internacionalna banka a. d. Bijeljina daje tri mogućnosti otplate kredita za sjetvu. Prvi je jednokratna ili anuitetska sa grejs periodom od pet mjeseci i otplatom u pet jednakih anuiteta, drugi – za kredite preko 5.000 konvertibilnih maraka obavezna je anuitetska otplata i treći – u izuzetnim slučajevima može se kredit preko 5.000 konvertibilnih maraka odobriti sa jednokratnom otplatom.

Ova banka nudi i pozajmice poljoprivrednicima u visini do 2.000 konvertibilnih maraka sa rokom oplate od 12 mjeseci. Naknada za obradu ovih pozajmica je jedan odsto, a kamatna stopa 11,95 odsto. Obezbjeđenje za ove pozajmice je lična mjenica korisnika kredita i osiguranje.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zaključilo je ugovore sa poslovnim bankama koje će na bazi dokumentacije o ostvarenim pravima na podsticajna sredstva poljoprivrednici moći da dobiju pozajmice kod tih banaka, kako ne bi čekali isplatu od Ministarstva. Vjerovatno će veliki broj poljoprivrenika iskoristiti ovu mogućnost da bi dobili gotovinu sa kojom bi obezbijedili reprodukcione materijale za predstojeću proljetnu sjetvu.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*