Home » Aktuelnosti » Obraćanje predsjednice Vlade

Obraćanje predsjednice Vlade

Željka Cvijanović

Željela bih na početku da izrazim svoje zadovoljstvo što je organizovan ovaj skup i što imam priliku da mu prisustvujem.

U pitanju je važna tema, a sam skup je dobra prilika da se iznesu ocjene stanja u poljoprivrednom sektoru, i sigurna sam da će biti i dosta konkretnih prijedloga u kojem pravcu treba da se kreće naša poljoprivreda i na koji način treba unapređivati stanje, redefinisati neke od osnovnih pravaca i ciljeva poljoprivredne politike i koje mjere preduzimati da se obezbijedi napredak.

Poljoprivreda je jedna od prioritetnih oblasti od koje zavisi ukupni razvoj Republike Srpske i Vlada će joj posvetiti posebnu pažnju.

Imajući u vidu potrebe naših poljoprivrednika, upravo se i jedna od prvih odluka nove Vlade odnosila na izmirenje subvencija iz 2012 godine od 28 miliona maraka.

Donijeli smo ovu odluku uprkos određenim budžetskim ograničenjima, stavljajuči na taj način ovu obavezu u sam vrh vladinih prioriteta.

Kao što smo to i najavili, Vlada će ovo realizovarti do kraja mjeseca, ali će biti usmjerena i na tekuće potrebe u poljoprivredi.

Sigurna sam da je neophodno unaprijediti interakciju i međusobnu saradnju između Vladinih institucija, stručnih i naučnih krugova i svih poljoprivrednih subjekata. Iz konsultacija sa ministrom poljoprivrede shvatila sam da će rad ministarstva biti usmjeren i na ovo pitanje.

Vlada će, naravno, kroz određene mjere, dati svoj doprinos, kako bi se ojačala konkurentnost subjekata u poljoprivrednoj proizvodnji, poboljšala proizvodna struktura, obim i kvalitet poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, modernizovali proizvodni objekti, i pomoglo povezivanje subjekata i njihov organizovani nastup  na domaćem i inostranom tržištu.

Naš cilj su uspješna poljoprivredna gazdinstva, koja predstavljaju i uspješan model samozapošljavanja, i Vlada će stimulisati proces ukrupnjavanja poljoprivrednog posjeda.

Želim, zapravo, da kažem da će Vlada učiniti sve što je moguće u pružanju podrške poljoprivrednom sektoru, imajući na umu da je važno da se obezbjeđuje i sveukupni ruralni razvoj i stvore bolji uslovi za život, za preduzetništvo i poslovanje na selu.

Svjesna sam da smo još daleko od naprednih poljoprivrednih sektora razvijenih zapadnih zemalja, ali je Vlada svjesna i toga da poljoiprivreda jeste jedan od naših najvažnijih resursa i da zato i treba da zauzima jedno od prioritetnih mjesta u programu rada Vlade.

Da bismo se približili razvijenim poljoprivrednim društvima potrebno je i da poljoprivredni proizvođači primjenjuju nove tehnologije da bi bili  konkurentni na domaćem i stranom tržištu.

Vjerujem da ćemo morati da pravimo određene zaokrete, da na bolji način osmišljavamo, koncipiramo i provodimo mjere podrške poljoprivredi kako bismo imali mjerljivije rezultate tako provedenih mjera, i cijenim da ćemo u saradnji sa našim poljoprivrednim subjektima i doći do takvih mjera.
To će podrazumijevati i redefinisanje sistema podsticaja i razdvajanje razvojne od socijalne komponente.

Vlada će ostati otvorena za svaku dobru sugestiju i vjerujem da ćemo zajedno doći i do boljih rješenja.

Smatramo da ključni faktor razvoja poljoprivredne proizvodnje leži u razvoju domaće prehrambene industrije, i potrebno je da njeni  kapaciteti budu korišteni u većoj mjeri i bazirani na domaćim, umjesto na uvoznim sirovinama.

Svakako da za našu poljoprivredu, odnosno  privredu, jedan od izazova predstavlja i ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, a to znači i ispunjavanje određenih standarda da bi mogli da izozimo naše robe živitinjskog i biljnog porijekla na hrvatsko, tj. evropsko tržište.

Priprema, odnosno prilagođavanje regulatoprnog okvira kroz donošenje adekvatnih zakona i propisa je zadatak svih nivoa vlasti u BiH.

Međutim, mnoge pripremne aktivnosti za novo stanje koje će uslijediti od 01. Jula, nakon što dobijemo i granicu sa EU, jesu zadatak insitucija na nivou BiH, čiji angažman je, moram to sa žaljenjem reći, dosta kasnio, bilo da je riječ o usvajanju propisa, osposobljavanju granice, odnosno graničnih prelaza sa adekvatnom inspekcijskom infrastrukturom, ili o nekim drugim zadacima.

Vlada će nastaviti da pokreće inicijative kako bi se sa ostalim nivoima vlasti u BiH došlo do rješenja koja se odnose na zaštitu poljoprivredne proizvodnje, u mjeri u kojoj to dozvoljavaju Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, sporazum CEFTA ili očekivano članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, kao i na pitanja kao što su obezbjeđivanje plavog dizela, uvođenje diferencirane, odnosno niže, stope PDV za poljoprivredu, osposobljavanje graničnih prelaza sa odgovarajućim  inspekcijskim kapacitetima i slično.

Dosadašnja iskustva nam ne šalju poruku da treba da budemo pretjerano optimistični, ali ćemi mi i dalje insistirati na ovim pitanjima prema nivou BiH.

Vlada će i dalje raditi na usklađivanju našeg poljoprivrednog zakononodavstva sa pravnom regulativom EU i usvajanjem evropskih standarda u ovoj, kao što je to slučaj i sa drugim oblastima.

Kao što je to i najavljeno, biće upostavljen i Savjet za poljoprivredu kako bi se ovoj važnoj oblasti prišlo na bolji način, a ona dala još veći doprinos privrednom i ukupnom razvoju Republike.

www.vladars.net

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*