Home » Lov » Mart u lovištu

Mart u lovištu

Brojanje zečeva

Zec

Uspješno gazdovanje lovištem u velikoj mjeri zavisi od dobrog planiranja, a veoma važan preduslov za izradu kvalitetnog godišnjeg plana je dobro obavljeno proljećno brojanje divljači. Kada je u pitanju zečija divljač, taj posao se obavlja u martu mjesecu prije ulaska u proljećni reproduktivni period. Struka i nauka su propisale kako se prebrojava zečija divljač, ali od velikog je značaja i iskustvo, tako da najbolje rezultate daje spoj nauke i prakse.

– Kod brojanja zečije divljači obično se frontalno postave brojači, i to na svakih sto metara po jedan. Brojači se postavljaju i na bočne strane po dubini površine za brojanje, a njihov je zadatak da broje zečeve koji izlaze van pogona. Gustina lovaca-pogoniča u pogonu treba da bude što veća. Ako se odazove dovoljan broj lovaca, udaljenost između dva lovca treba da bude 20 – 30 metara. Pogoniči broje samo one zečeve koji se vraćaju nazad van pogona, i to isključivo sa svoje lijeve strane. Nekoliko disciplinovanih lovačkih pasa, koji ne gone zečeve, neće biti na odmet u ovim akcijama. Pogon treba da se kreće lagano, kako bi se podigao što veći broj divljači. Na kraju se svodi bilans izbrojane divljači. Najbolje je da ro rade tri lovca, lovnik i lovočuvar, radi kasnijeg upoređivanja dobijenih podataka – savjetuje Dejan Milkov u „Lovačkom kalendaru Srbije“ za 2010. godinu.

Za uspješno pebrojavanje zečije divljači od velikog su značaja vremenski uslovi. Najbolji je vedar prohladan dan, pa još ako je teren pokriven tankim slojem sniejžnog pokrivača, stekli su se najpovoljniji uslovi za uspješno prebrojavanje. Vjetrovito i oblačno vrijeme, a pogotovu magla ili jaka kiša nikako ne odgovaraju ovom poslu. Možda je bolje odložiti prebrojavanje nego ga obaviti kako bilo.

Prebrojavanje se vrši isti dan na cijeloj površini lovišta po istom postupku kako bi se podaci mogli obrađivati i upoređivati. Najmanje 10 odsto površine lovišta treba da bude obuhvaćeno prebrojavanjem. Naravno, misli se na površine na kojima zečija divljač ima uslove za život.

U mnogim lovačkim udruženjima postoje pojedinci koji uveličavaju podatke viđene divljači. Takvi podaci će poslužiti za godišnji plan, koji će, u tom slučaju, biti nekvalitetan, što je velika šteta za uspješno gazdovanje lovištem.

Izuzetno kvalitetna ova materija je obrađena u Lovačkom priručniku koji je izdao Lovački savez Republike Srpske.

Facebook Komentari

One comment

  1. Postovani,
    tekst o brojanju je napisan korektno, s tim sto treba napomenuti da u tih 10% povrsine treba da udju tereni sa odlicnom, prosecnom i ispodprosecnom gustinom populacije na jedinici povrsine (sto iskusni lovocuvati moraju znati). I jos jedna mala ispravka, na fotgrafiji je divlji kunic, a ne zec – Lepus europaeus Pall

    pozdrav
    profa lovstva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*