Home » Razno » Pokošena livada

Pokošena livada

Desanka Maksimović

Livada kraj reke sanja.
Zrikavci tužno zriču.
Pomrlih trava duše
još lebde vrh otkosa
što se lagano suše.
O, vi ne znate tužnu
o smrti trava priču.
Zrikavci tužno zriču.

Jutros dođoše neki
divovi kao hrašće
u domovinu trava;
i mrtvo pade brezbroj
ljupkih, šarenih glava,
i bezbroj nežnih tela
zdenuće u plašće.
Divovi kao hrašće.

Svega devojka jedna
Zlatnog, okruglog oka
i trepavica beli
leprša na livadi
i ranjenicima deli
mirisne osmehe čedne.
U mestu crvena soka,
Devojka zlatnog oka.

Sutra opet u zoru
doći će divovi oni,
i strašne surove vile
zdenuće u sena mnoga
mirisne trave mile.
Ležaće u jednom grobu
toliki milioni.
Doći će divovi oni.

Tužno zrikavci zriču,
čuje se do oblaka;
večera celog žale
zelen-konjici svoje
lepe viteze pale.
Plaču nad grobovima
mrtvih, dragih junaka
čuje se do oblaka.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*