Home » Lov » Decembar u lovištu

Decembar u lovištu

Prihrana zeca

Zec

U zimskom razdoblju zeca treba prihranjivati osobito kad su loše vremenske prilike, za dubokih snjegova, velikih smrzavica i niskih temperatura. U lovištima gdje nema dosta poljoprivrednih kultura ili se iste tretiraju herbicidima, prehrambeni potencijal zeca u zimskim prilikama vrlo je oskudan i siromašan. Zato treba manje površine zasijati različitim poljoprivrednim kulturama (žitarice, djetelinskotravne smjese i sl), te povrtnim kulturama poput kupusa, mrkve, graha i repe.

Za zimsko prihranjivanje zečeva ne treba graditi posebna hranilišta, nego hranu jednostavno izlagati u manjim količinama na mjestima gdje se zečevi zadržavaju. Sijeno ili djetelinu izlažemo tako što je vežemo u manje snopiće u vješamo zečevima nadohvat, ili te snopiće jednostavno razbacamo ispod grmlja ili živice. Dobro je na živicu razbacati kukuruzovine, slame ili nekog korova, a ispod staviti kukuruz, repu, kupus, krompir, čičoku i slično. Zecu je poželjno izlagati sočnu hranu u kojoj ima dosta vode,  ali ne smrznutu. Dobro je isjeći grane različitoga grmlja i drveća kao što su iva, vrba, breza, trepetljika i druge meke vrste s kojih će zec guliti koru i jesti mladice. Hranu treba izlagati što češće u manjim količinama, i u svim dijelovima lovišta u kojima zec obitava – savjetuje Ivica Lučić u reviji „HOOP!“

Analiza tragova

U zimskom razdoblju, „uska grla“ i nedostaci su – bez sumnje – najizraženiji, pa ih je tada lakše i uočiti. A kad se jednom uoče, put do njihovog ublažavanja ili otklanjanja neće biti teško naći, primjenjujući raspoloživa saznanja o suvremenim mjerama zaštite i uzgoja divljači, ure|enja lovišta i racionalnog korištenja divljači i lovišta. Do potrebnog uvida se dolazi: redovitim obilascima i pozornim promatranjem divljači, pozornom analizom tragova na tlu ili snijegu, promatranjem izdašnosti izvora vode, stupnju pristupačnosti do vodotokova i lokava u vrijeme dugotrajnih hladnoća i poledice, uočavanjem migracija i ustanovljenjem razloga za to, analizom uginuća nađenih leševa, i svega drugog što je od značenja za opstanak divljači i lovno gospodarenje, imajući uvijek u vidu da nedostatak samo jednog od njezinih životnih zahtjeva, prisiljava divljač na migraciju – piše mr Živko Rapajić u reviji „HOOP!“

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*