Home » Razno » Svinjokolj

Svinjokolj

Piše: Rade Đergović

Srpski pentagon

Pošto su jesenji radovi privedeni samom kraju, a i zima je na pomolu, bar po kalendaru, narod seoski se onomad iskupio u kafani kod Mike Pljačke, da uz grijanu rakiju i kuvano vino sumira rezultate svog ovogodišnje rada. Za riječ se, kao i obično, prvo javio Miloje:

– Gospodo seljaci i poštena inteligencijo, završili smo uspješno još jednu godinu.

– Zavisi kako ko – dobaci Simo.

– Simo, ovog puta ne mislim na pojedinačne slučajeve, nego na cjelinu – odgovara Miloje.

– Ali, pojedinačni slučajevi, ako nisi znao, čine cjelinu – opet će Simo.

– More,  Simo, tebi nijedna godina nije uspješna, zato što ti živiš kao gospodin, a ne kao mi seljaci – javi se Radoje.

– Kako to misliš Radoje? – upita Simo.

– Lijepo. Dok mi rintamo tokom godine, ti obilaziš mora, planine, i banje i provodiš se s tvojom Milenijom, a onda kad do|e zima kukaš na godinu za nama. To nije lijepo, Simo, i ti ovom društvu ne pripadaš – reče Radoje.

– U pravu si Radoje, nego da se mi okrenemo našim seoskim pitanjima i problemima – predloži Spasoje.

– Nemoj samo da se okrećemo, jer onda možemo svašta da vidimo i da se sjetimo. Bolje je da gledamo naprijed – dobaci Krstivoje.

– A pred nama su svečani dani – javi se Živojin.

– Koji su to svečani dani, sem ako misliš na doček Nove godine? – upita Simo.

– Jok, brate, mislim na svinjokolj – odgovori Živojin.

– Kakvi su ti to svečani dani, kad smo onda prljavi, kaljavi i umorni? – opet  će Simo.

– Jeste, ali tad vidimo one naše drage ro|ake, djecu, prijatelje i sve druge koje ne vidimo kad se ore, sije, kosi, skida ljetina – reče Živojin, a na njegove se riječi svi prisutni nasmijaše. Jedino je djed Panto bio ozbiljan, jer on zna da je Živojin nažalost u pravu.

 

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*