Home » Lov » Lovište u avgustu

Lovište u avgustu

Hrana za zimu

Misliti na zimu

Avgust je pravo vrijeme za razmišljanje o prihrani divljači tokom zime. Ove godine, imajući u vidu nezapamćenu sušu, ovo pitanje je još aktuelnije. Ustvari, lovci koji domaćinski gazduju lovištem angažuju se na tome tokom cijele godine. Jedan od poslova su i hidromelioracione mjere. One se sprovode najčešće u lovištima ravničarskog tipa. Na plavljenim površinama,  te ritskim terenima, rastu razne specifične biljne vrste slabijeg kvaliteta i niske hranljive vrijednosti. Na terenima ritskih šuma, koje su obrasle gustom vegetacijom kao što su korovi, šiblje i grmovi, preporučuje se košenje, tarupiranje, drljanje, đubrenje, kako bi se postigla promjena sastava flore i ista se prilagodila potrebama divljači. Prirodne livade (ispasišta) preporučuje se kositi i tarupirati dva puta godišnje, a drljati jedanput. Ukoliko ima materijalnih mogućnosti, dobro bi došlo đubrenje sa 100 kilograma „vještaka“ po hektaru. Ova mjera mijenja sastav korova, ali i prinose.

– Zasnivanje novih travnjaka – ispasišta  ima smisla na kvalitetnijim zemljištima, gdje ne postoji opasnost od plavljenja i podzemnih voda. Sastav smješa treba odabrati u konsultaciji sa stručnjacima, odnosno uskladiti ga sa karakteristikama zemljišta – savjetuje poznati stručnjak prof. dr Zoran Popović.

I dodaje:

– Gajenje oraničnih kultura u sistemu zelenog konvejera može predstavljati značajno poboljšanje ishrane srna. U ovu svrhu najpogonije su leptirnjače (bijela detelina, lucerka, grahorica…), žita (kukuruz, raž, zob…), korjenasto-krtolaste biljke (repa, krompir, čičoka…), kupusnjače (repica, stočni kelj) i dr. Nabrojane  biljne vrste životinje mogu koristiti direktno, u zelenom stanju i za ispašu, dok se viškovi spremaju, prije svega za zimske intervencije u ishrani, i to u vidu sijena, silaže i sjenaže, utrapljenih plodova i koncentrovane zrnaste hrane.

Za prihranjivanje srna posebno je značajno obezbjeđenje dovoljnih količina sijena. Svaki stog sijena će biti zlata vrijedan u mjesecima sa snijegom, kada je srnama teško dostupna prirodna hrana. Sijeno je jedna od specifičnosti ishrane srna i treba im obezbijediti bar neznatne količine sijena i druge hrane koja sadrži vlage manje od 40 odsto. To je razlog da te minimalne količine sijena, koje će srne eventualno konzumirati u toku zime moraju biti kvalitetne. Sijeno treba da potiče od leguminoza (najbolja je lucerka) i sa maksimalno očuvanim lišćem. Najbolje je spremiti treći otkos lucerke ili prvi i drugi, ali prije cvjetanja kada ima dosta lisne mase.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*