Home » Voćarstvo » Rezidba šljivika

Rezidba šljivika

Postepeno do pravilne krošnje

Šljiva

Naši šljivici su uglavnom zapušteni zbog čega rađaju slabo i neredovno. Šljiva je prepuštena sama sebi jer se, ponekad, tvrdi da se radi o „ekstenzivnoj voćki“ kojoj pomoć voćara nije neophodna. Naprotiv, i šljiva, kao i druge vrste voćaka, traže odgovarajuće đubrenje, zaštitu i rezidbu da bi redovno i obilno rađala.

Rezidba zapuštenih stabala nije jednostavan posao i treba ga, kadgod je moguće prepustiti iskusnijim voćarima. U svakom slučaju kod rezidbe se poštuju određeni principi od kojih ne treba odstupiti.

Osnovna pravila

–          Prvo se režu jače grane u unutrašnjosti krošnje koje su na provodnici. Za provodnicu se bira najjača uspravna grana u središtu krošnje.

–          Produžnice provodnice i osnovnih (ramenih) grana ne smiju se skraćivati (da bi im se usporio rast u širinu i visinu), prevede se na granu nižeg reda. Prvo se pronađe grana koja će odigrati ulogu produžnice, a sve iznad nje se odsječe.

–          Produžnice se uvijek održavaju jednostruke dužine 40-60 cm od vrha naniže. Sve postrane grane na tom dijelu odrežu se do osnove.

–          U slučaju da je vrh grane savijen od tereta roda, savijeni dio se odreže, a vrh se prevede na jednu nižu granu koja je uspravna. Nova produžnica treba da ima položaj u pravcu osnovne grane.

–          Grane i grančice na donjem dijelu krošnje se uopšte ne režu, iako većina neukih voćara ima običaj da donji dio krošnje rezuckaju i obično uklanjaju rodne grančice.

–          Suve, slomljene, zaražene i guste grane obavezno se uklanjaju bez obzira na kojem se dijelu krošnje nalaze.

Uređivanje krošnje starijih stabala šljive traje dvije ili tri godine jer se ne može u jednoj rezidbi ukloniti suviše drveta (i poremetiti odnos između nadzemnog i podzemnog dijela voćke). Prve godine se uklone najjače suvišne grane iz unutrašnjosti krošnje i urede produžnice provodnice i osnovnih grana. Druge godine se uklanjaju do osnove preostale suvišne jače grane. To su najčešće pri vrhu osnovnih grana. I u ovoj godini, kao i u prethodnoj, treba obavezno urediti vrhove provodnice i osnovnih grana da im produžnice ostanu slobodne. Time se završava jaka rezidba krošnje i prelazi na njeno uobičajeno održavanje u rodu.

Što se tiče rezidbe starih i zapuštenih stabala šljive u okviru asanacije voćnjaka, za izvođenje te rezidbe treba angažovati dva čovjeka od kojih će jedan biti na zemlji i „dirigovati“ rezidbu, a drugi na voćki. Sa zemlje se prvo izabere uspravna grana koja će služiti za provodnicu. Zatim se izaberu obnovne grane odozdo prema vrhu. Poslije toga se jedan od radnika penje na voćku i po uputama radnika sa zemlje obilježava mjesto rezidbe kredom, krečnim mlijekom ili nekom drugom bojom grane koje treba odsjeći.

Facebook Komentari

One comment

  1. milivoje.sucevic@yahoo.com

    sve je dobro. samo malo vise objasnjenja sa prilogom fotografija. prilikom rezidbe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*