Home » Ratarstvo » Različiti tipovi rasprskivača

Različiti tipovi rasprskivača

Oprema za zaštitu bilja

Rasprskivači

Završni element prskalice su rasprskivači i od njih zavisi veličina kapljica, oblik i ugao izlaznog mlaza, količina tečnosti i kvalitet pokrivanja površine – kaže mr Aleksandar Sedlar sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Struktura kapljica u mlazu utiče na takozvanu preciznost depozicije, tj. količinu pesticida koja naliježe na biljku u odnosu na količinu koja ističe iz rasprskivača. Jedan od najvažnijih zahtijeva je ravnomjerna raspodjela sredstva po čitavoj površini i dobra pokrivenost, jer nije dovoljno samo ostvariti količinu po hektaru – normu. Neophodno je da svi rasprskivači imaju jednak protok pri određenom pritisku i da svi oblikuju pravilan mlaz. Razmak između rasprskivača mora biti isti, a krilo paralelno sa površinom koja se prska i udaljeno od nje 50 cm. Važno je i da su mlazevi pod jednakim uglom od 5 do 15 stepeni.

Postoje brojni tipovi rasprskivača izrađeni od raznih metala, polimera i keramike. U povrtarstvu i ratarstvu se najčešće upotrebljavaju T – rasprskivači koji na izlaznoj pločici imaju prorez i daju mlaz u obliku lepeze. Nedostatak im je česta pojava zagušenja, što se otklanja ugradnjom finog filtera. Prednost je to što i pri manjim pritiscima daju širok, lepezast mlaz sa ujednačenim kapima i ravnomjernom raspodjelom sredstva.

Posljednjih godina standardne rasprskivače potiskuju novije generacije ( XR, DG…), koje stvaraju krupne kapi bez obzira na promjenu pritiska. Svaki od njih ima dopunske komore tzv. umirivanje tečnosti i ukrupnjavanje kapljica, koje se bolje usmjeravaju ka biljkama. To je važno prilikom primjene herbicida, jer se povećava efikasnost u lošijim vremenskim uslovima.

Odbojni rasprskivači stvaraju mlaz u obliku koprene i koriste se za primjenu herbicida, najčešće na ručnim prskalicama. Najnoviji, hidro-pneumatski tipovi daju krupnije kapi, zahvaljujući komorama u kojima dolazi do mješanja vazduha i tečnosti.

Injektorski tip radi na principu mlazne pumpe. Između ulaznog otvora i izlaza smješten je adapter, koji usisava vazduh na bočnim kanalima i u komori ga miješa sa pesticidom. Tako se kapi tečnosti, obogaćene vazdušnim česticama, izbacuju prema biljci i razbijaju na površini listova. Pri tome se postiže odlična pokrivenost, dobra gustina kapljica i manje bočno odnošenje vjetrom (0,1%).

Kao i svi dijelovi prskalice, rasprskivači takođe imaju određeni vijek trajanja. Na to utiču materijal od kog su izrađeni, primjenjeni pritisak, stanje prečistača i način održavanja. Najbolji način da se utvrdi istrošenost dizne je da se uporedi protok stare i nove istog tipa i veličine.

Kapacitet rasprskivača može se jednostavno kontrolisati uz pomoć štoperice i menzure. Prskalica se uključi da radi pod određenim pritiskom, a zatim se menzurom izmjeri količina tečnosti izbačena u minuti. Ta vrijednost se uporedi sa tabelarnim kapacitetom za određeni pritisak, koji je propisao proizvođač rasprskivača.

Ako je vrijednost preko 15% tabelarne, znači da je dizna pohabana i da je treba zamjeniti. Najveći problem predstavlja to što korisnici nemaju naviku da provjeravaju kapacitet rasprskivača, pa ih ne mijenjaju ni poslije višegodišnjeg korišćenja. Drugi problem je navika da se kupuju dizne neprovjerenog kvaliteta iz „domaće“ radinosti. One moraju biti od kvalitetnih materijala, otpornih na koroziju i abraziju poput polimera, nerđajućeg čelika i keramike.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*