Home » Razno » Rano otkrivanje raka dojke

Rano otkrivanje raka dojke

Za seoske domaćice

Bolje spriječiti

U opštoj populaciji, preporuke su sljedeće: edukacija pacijenta, objasniti značaj, metode i oraničenja ranog otkrivanja raka dojke, preporuke i uputstvo za samopregled dojki (od 30 godina starosti jednom mjesečno), klinički pregled dojki (od 40. godine starosti na godinu dana) i skrining pregled (mamografski pregled dojki za žene starosti od 50. do 70. godine na dvije godine). U rizičnim grupama (pozitivna porodična anamneza, atipična hiperplazija u dojci, hormonska supstituciona terapija u menopauzi) preporučuje se  ranije otpočinjanje skrining pregleda, manji intervali te dodatne metode (od 40. do 49. godine na 18 mjeseci, a od 50. do 70. godine na dvije godine).

Samopregled podrazumijeva pregled dojki i regionalnih limfnih žlijezda koje žena sama sprovodi jednom mjesečno, sedmog ili osmog dana ciklusa, a žene u menopauzi i one kojima je odstranjena materica, prvog dana u mjesecu. Uputstvo za izvođenje samopregleda žena  može dobiti od svog ginekologa ili onkologa. Klinički pregled podrazumijeva inspekciju i palpaciju dojki i regionalnih limfnih čvorova sprovedenu od strane ginekologa ili onkologa i radi se godišnje zajedno sa ultrazvučnim pregledom nakon 40. godine života. Mamografija je jedina metoda koja se smatra efikasnom u otkrivanju ranih stadijuma raka dojke i treba je sprovodiit nakon 50. godine života na dvije godine, a snimanje se vrši u dvije standardne projekcije čime se povećava senzitivnost i smanjuje broj lažno pozitivnih nalaza.

Na kraju naglasimo da su znaci upozorenja: palpabilna masa u dojci, novonastala retrakcija bradavice ili kože dojke, promjena kože dojke (izgled kao narandžina kora), iscjedak iz bradavice, novonastala asimetrija dojki i uvećani limfni čvorovi u pazušnim jamama – savjetuje dr Željka Jovičić, specijalista ginekologije i akušerstva iz ordinacije “Eliksir” u Brčkom.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*