Home » Voćarstvo » Hladnjače kao kovnice novca

Hladnjače kao kovnice novca

Piše Petar Ilić

Hladnjača

Stiglo je proljeće. To je vrijeme kada cijene mnogih poljoprivrednih proizvoda rastu, ali poljoprivredni proizvođači nemaju robe za prodaju. A u sezoni berbe povrća i voća čak su morali da bacaju dio roda iako je suša umanjila njihove prinose. Ono što nije dalo nebo – kišu, nadoknadili su sistemi za navodnjavanje. Jest da to košta, ali, ipak, isplati se.

Agrarni ekonomisti su poodavna analizirali cijene jednih istih poljoprivrednih proizvoda tokom cijele godine i lako su došli do zaključka da iz mjeseca u mjesec, poslije sezone prikupljanja, cijene poljoprivrednih proizvoda rastu. U proljeće dostižu nivo na koji se poljoprivrednici ne bi mogli požaliti.

Međutim, čuvanje nekih poljoprivrednih proizvoda moguće je samo u hladnjačama. A njih je nedovoljno u Republici Srpskoj. Posljednjih godina veliki proizvođači, prije svega voćari, grade sopstvene rashladne kapacitete i stvaraju uslove za čuvanje jabuka i drugog voća, koje iznose na tržište tek u ovo doba godine. To je jedan od načina da se postignu što bolji finansijski rezultati u poljoprivrednoj proizvodnji. Hladnjače se i dalje grade, ali druga priča je kakav je njihov regionalni raspored, da li se dovoljne koriste ukoliko su u privatnom vlasništvu i sl.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu u članu 72. predviđeno je pravo na podsticajna sredstva za investicije i modernizaciju postojećih i izgradnju novih kapaciteta u prehrambenoj i prerađivačkoj industriji među kojima su i hladnjače (uključujući i boks-palete). Podsticajna sredstva mogu ostvariti kako pravna tako i fizička lica. Zahtjevi se podnose Agenciji za agrarna plaćanja, a dokumentacija je sljedeće:

          – računi kao dokaz o investicionim sredstvima za nabavku materijala, opreme ili izvršene usluge,

          – kopija projekta za izgradnju ili adaptaciju hladnjače,

          – za pravna lica potreban je još i dokumenat iz koga se vidi da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza, obaveza po osnovu doprinosa i neisplaćenih neto plata.

Agencija će potom formirati posebnu komisiju koja će uvidom na licu mjesta konstatovati sve interesantne činjenice.

Za izgradnju hladnjača podsticajna sredstva mogu biti čak 35 odsto od visine investicionih ulaganja i ne mogu biti veće od 100.000 konvertibilnih maraka po korisniku u toku godine. Zahtjevi za ova sredstva mogu se podnijeti do 31. avgusta 2012. godine. Očigledno je da se radi o zaista značajnoj finansijskoj podršci svima onima koji se opredijele za izgradnju hladnjača. Jer, više od trećinu sredstava obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Takvu podršku drugi investitori ne mogu ni u snu sanjati.

Nije racionalno da hladnjače podižu usitnjeni proizvođači iako je i njima potrebno da sačuvaju svoje proizvode do boljih cijena na tržištu. Da nam je poljoprivredno zadrugarstvo onakvo kakvo bi trebalo da bude  i kakvo je u zemljama moderne ekonomije, zadruge bi bile privredni subjekti koji bi gradili hladnjače i u njima čuvale robu svojih zadrugara. U realizaciji takvih investicija poljoprivredno zadrugarstvo bi pokazalo svoje brojne i nezamjenjive prednosti. Međutim, naše anemično poljoprivredno zadrugarstvo nema  snage za takve poduhvate. Bar za sada. Čast izuzecima!

I još nešto. Hladnjače bi se mogle proširivati izgradnjom pak-centara i organizacijom prodaje tako da bi novoizgrađene hladnjače mogle biti embrioni centara za čuvanje i pripremu poljoprivrednih proizvoda pa i iznošenje na tržište. Ali, takav posao traži ambiciozne preduzetnike i poslovne ljude sasvim drugih pogleda na agrarnu ekonomiju u odnosu na one koji danas zauzimaju najodgovornije funkcije u ovoj oblasti. I, opet, čast izuzecima!

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*