Home » Aktuelnosti » Važno je imati oslonac

Važno je imati oslonac

Poljoprivreda opštine Istočna Ilidža

  • Čitavim nizom organizovanih mjera u opštini Istočna Ilidža pruža se podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje
  • Podsticaji iz opštinskog budžeta daju vrijedne efekte tako da se kontinuirano povećava broj domaćinstava koja se bave poljoprivredom
  • Ozbiljna pažnja poklanja se podizanju obrazovnog nivoa ovdašnjih poljoprivrednih proizvođača kako bi ovladali najsavremenijim tehnološkim dostignućima u čemu je ostvarena uspješna saradnja sa Poljoprivrednim fakultetom Istočno Sarajevo

Nada Badnjar

Područje opštine Istočna Ilidža leži u jugoistočnom dijelu Sarajevskog polja, u kotlini zagrljenoj Igmanom s jedne i Jahorinom s druge strane. Zauzima i brežuljkaste padine ovih planina, koje se blago spuštaju u plodnu ravnicu. Vojkovićko, Kasindolsko i Mladićko polje, kojim vijugaju rijeke Željeznica i Kasindolka, te brežuljci Gornjih i Donjih Vrela, Stranjaka i Karalića, sve do ispred Stare gore, po svojim karakteristikama spadaju u poljoprivredne površine  pogodne za gotovo sve grane poljoprivrede umjereno-kontinentalne klime.

Toga su svjesni u lokalnoj zajednici pa se trude da na svaki način pomognu razvoj poljoprivrede. Istina, njen puni zamah u velikoj mjeri ugrozila je urbanizacija uslovljena velikim prilivom stanovništva poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kada su počela da niču nova naselja zauzimajući plodno zemljište.

Opština plaća kamate

 – Cijeneći raspoložive površinama zemljišta, i ravničarske i brdovite,  koje nije zahvatila izgradnja,  dajemo najveću moguću važnost i nastojimo u svakom pogledu podsticati  poljoprivrednu djelatnost.  Tako ukupnom stanovništvu opštine obezbjeđujemo što više zdrave hrane, a svima onima koji se neposredno bave poljoprivrednom proizvodnjom izvore prihoda, koje mogu ostvariti i time poboljšati svoj životni standard. Već desetak godina u našoj opštini redovno se planiraju i izdvajaju budžetska sredstva za razvoj poljoprivrede. Ta sredstva iz godine u godinu imaju tendenciju rasta i u skladu su sa mogućnostima budžeta – kaže gospođa Nada Badnjar, koja je u Administrativnoj službi opštine Istočna Ilidža na čelu tima koji vodi brigu o razvoju poljoprivrede.

U godini koja se bliži kraju (2011)  sredstva su bila  značajna i imala su podsticajne efekte. To potvrđuje i povećanje boja korisnika, što ukazuje i na povećanje agrarne populacije. Uostalom, to i jeste krajnji cilj. U skladu sa zahtjevima, potrebama i željama poljoprivrednika sačinjen je Program trošenja ovih sredstava u 2011. godini. Sredstvima iz opštinskog budžeta obezbjeđuju se podsticaji poljoprivrednicima u vidu beskamatnih kredita, subvencioniraju se kamate u cijelosti po kreditima podignutim u bankama i direktno dodjeljuju bespovratna novčana sredstva. Da bi poljoprivrednik dobio ova sredstva uslov je da živi i ima posjed na području opštine Istočna Ilidža. Uz zahtjev koji  podnosi odgovarajućoj komisiji prilaže se plan ulaganja ili invesiranja, slijedi sagledavanje stanja na licu mjesta i na kraju – odluka. Svakako je značajan podatak da u toku 2011. godine nijedan zahtjev nije odbijen! Iz opštrinskog budžeta u ovoj godini obezbjeđivano je 30 odsto sredstava (do 2.000 konveribilnih maraka) od vrijednosti nabavljene poljoprivredne mašine, na primjer. Zahvaljujući podršci opštine Istočna Ilidža poljoprivrednici mašinu vrijedno 5.000 kupe za 3.000 konvertibilnih maraka.

Tatjana Ivanović

– Osim materijalne podrške, želimo da poljoprivrednu proizvodnju pomognemo i obrazovanjem poljoprivrednika – kaže Tatjana Ivanović, inženjer agonomije u opštinskoj administraciji. – Za svaku od poljoprivrednih grana, koje su zastupljene na našem području i za koju postoji interes, organizovali smo stručne seminare. Angažovali smo ugledne predavače sa Poljoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo, koji su osim predavanja upriličili i praktičnu obuku na „Kuli“, gdje postoje farme svinja, goveda, živine, a tu su i ogledni voćnjaci Poljoprivrednog fakulteta, o kojima vode brigu studenti i njihovi profesori. Na taj način smo naše poljoprivrednike koliko-toliko uputili u tokove savremene poljoprivredne proizvodnje sa ciljem da postižu veće prinose i iznesu na tržište što kvalitetnije proizvode.

Široka lepeza podsticaja

Proizvodnja u plastenicima i staklenicima, takođe, ima podršku iz opštinskih izvora – dvije konvertibilne marke po kvadratnom metru. Tim sredstvima može se nabaviti kompletan sadni materijal.

Podržava se i proizvodnja jagodičastog voća u visini do 1.000 konvertibilnih maraka. Uslov je da zasad jagoda, malina ili kupina bude veći od jednog dunuma. Voćari koji podižu nove voćnjake dobijali su bespovratno  tri konvertibilne marke po sadnici, što je i njihova tržišna cijena. Podsticajna sredstva mogu koristiti svi oni koji se opredijele da zasade najmanje 100 sadnica.

Stimulisana je i sjetva pšenice (sa po 80 kg sjemenske pšenice) i ječma (60 kg sjemena), a  kompletni troškovi žetve podmiruju se iz opštinske kase.

Nisu zapostavljeni ni stočari. U svinjogojstvu se stimulacije kreću u visini cijene suprasne krmače, u govedarstvu u visini cijene junice, a stimulisani su i peradari i pčelari.

Svakako treba naglasiti da jedan vid podsticaja ne isključuje drugi, tako da poljoprivrednici istovremeno mogu koristiti sredstva za unapređenje  proizvodnje u više grana poljoprivrede.

Poljoprivrednici opštine Istočna Ilidža očigledno imaju svoj oslonac. Poljoprivrednoj proizvodnji ovdje se poklanja odgovarajuća pažnja jer sve institucije, među kojima je i načelnik opštine Predrag Kovač, imaju razumijevanje za poljoprivredu.

– U želji da obezbijedimo još veće podsticaje razvoju poljoprivredne proizvodnje na prostorima naše opštine i u nastupajućoj 2012. godini pripremili smo Program u skladu sa zahtjevima i potrebama naših poljoprivrednika, koji  i u narednoj godini mogu računati na značajna podsticajna sredstva – rekla nam je na kraju Nada Badnjar, načelnik za privredu i društvene djelatnosti Administrativne službe opštine Istočna Ilidža.

Facebook Komentari

2 komentara

  1. OPROSTİTE JA SAM HTJELA DA VAS PİTAM DALİ TA İSTA SREDSTVA RASPOLAGAJU İ DRUGE OPŞTİNE,MOJ OTAC,MAJKA İ SESTRE BAVİMO SE POLJOPRİVREDOM 40 GOD ALİ NİKAD NİSMO DOBİLİ NİKAKAV PODSTİCAJ JA SAM DANAS İSLA U OPCİNU MEDZUTIM REKLİ SU MI DA SU POTREBNİ NEKİ USLOVİ KOJİ Nİ ONİ NEZNAJU DOK NE İZADZE U FEDERACİJI İ DA USLOVİ İZLAZE KRAJEM APRİLA.MOLİM VAS POMOZİTE Mİ KAKO İ STA İ GDJE DA SE OBRATİM Mİ SİJEMO GRAH,SOJU,TİKVE,MRKVU,HELJDU,SALATU,ŞPİNATU,PRASU İ JOŞ MNOGO TOGA ZELJELİ SMO BAR JEDAN PLASTENİK ZA TOLİKO GODİNA ALİ NİSMO NİSTA USPJELİ NERAZUMJEM U CEMU JE PROBLEM….UNAPRIJED SAM VAM ZAHVALANA RAZOCARANA POLJOPRIVREDNİCA POSTOVANJE……:)

  2. molim Vas, navedite mi tacno koji su to uslovi pod kojima se mogu ostvariti prava na ove podsticaje, te koji je rok do kada se treba javiti?
    hvala!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*