Home » Aktuelnosti » Prva lasta – Brankica

Prva lasta – Brankica

Koliko žene mogu doprinijeti razvoju turizma na selu

Domaćica preduzetnica

U srijedu 14. marta u Bijeljini je održan interesantan skup u organizaciji Organizacija žena “Lara” iz Bijeljine i Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Bijeljina. Pod lupom su se našle dosadašnje aktivnosti na zaživljavanju seoskog turizma u ovom kraju i uloga ženske populacije u zašivljavanju ove privredne djelatnosti.

Postoje pouzdani podaci i činjenice  da nije fraza da “domaćica koja upravlja kućom može upravljati i biznisom”. Jer, u svijetu su više od 50 odsto zaposlenih u turizmu žene, seoska domaćinstva u Srbiji turizmom ostvaruju prihode veće od prosječnih u svojoj zemlji, a ukupan prihod od seoskog turizma u Evropi premašuje 65 milijardi evra! To su bili neki od razloga da je Organizacija žena “Lara” iz Bijeljine pokrenulo projekat “Žene na selu – akterke razvoja turizma”. Cilj je da se na području opštine Bijeljina pokrene akcija osnaživanja žena na selu za uključivanje u razvoj seoskog turizma i kreiranje politike podrške i posticaja za poslovne inicijative i samozapošljavanje žena u oblasti turizma. Realizaciju ovog projekta fiannsira i Evropska unija.

Analizirajući do sada urađeno na skupu u Bijeljini ocijenjeno je da koncept ove projektne ideje ima podršku i lokalne vlasti, a Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća se uključila na partnerskoj osnovi u cijeli ovaj posao. Međutim, istraživanje kojim je obuhvaćeno 150 žena u selima Donja Trnova, Crnjelovo, Dvorovi, Popovi i Amajlije pokazalo je da ovdašnje seoske domaćice veoma malo znaju o seoskom turizmu i mogućnostima da se bavljenjem ovim poslom mogu ostvariti lijepi dopunski prihodi u seoskom domaćinstvu. Istina, najveći broj njih je izrazi spremnost da se prihvati tog posla s tim što su mišljenja da bi u selu trebala da postoji neka organizacija, kao na primjer zadruga, koja bi objedinjavala i koordinirala tu aktivnost. Neke od učesnica u istraživanju su izrazile bojazan od sive ekonomije i visokih dažbina.

Po riječima Radmile Žigić, predsjednice Organizacije žena “Lara”, manja uključenost žena u najrazličitije aktivnosti postaje državni problem, a ovo je samo jedan od programa ekonomskog osnaživanja žena, dok je Maja Stanković, rukovodilac projekta  naglasila značaj uspješnog partnerstva sa lokalnom vlašću.

Govoreći o rezultatima istraživanja mr Jadranka Dragičević sa Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini je rekla da su se od 150 anketiranih žena sa sela njih 54 već  bavile nekim poslom i da imaju predstavu kako se vodi samostalni biznis.

Jedna Semberka se odlučila da “probije led”. To je Brankica Dragojlović iz semberskog sela Amajlija. Ona je registrovala svoje domaćinstvo za bavljenje seoskim turizmom i krenula je sa poslom.  S pravom se treba nadati da  njen primjer neće ostati usamljen i da će  u dogledno vrijeme biti još semberskih i podmajevičkih domaćica koje će registrovati svoja domaćinstva i prihvatiti se ovog posla. Sudeći po onome što se čulo na skupu u Bijeljini,  finansijska podrška Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Bijeljina  neće izostati. Angažovanje Organizacije žena “Lara” iz Bijeljine se podrazumijeva.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*