Home » Povrtarstvo » Provjetravanje u zaštićenom prostoru

Provjetravanje u zaštićenom prostoru

Poruke proizvođačima povrća i cvijeća

Obavezno provjetravanje

Provjetravanje plastenika i staklenika  se, osim otvaranjem vrata, obavlja i kroz bočne i krovne otvore. Otvaranje se izvodi ručno ili pomoću elektromotora, manuelnim ili računarskim upravljanjem. Krovno provetravanje se obavlja otvaranjem kontrukcije u krovnom dijelu pomoću pokretnog dijela krova, čija je površina najčešće od 20 do 50 odsto ukupne površine pokrivenog zemljišta. Otvaranjem krovnog dijela konstrukcije u vidu harmonike ili podizanjem krovne konstrukcije u vertikalni položaj dobija se površina krovnog otvora jednaka površini objekta (100%).

Konstrukcije plastenika ili staklenika kod kojih je moguće potpuno otvaranje krovnog dijela koriste se za cjelogodišnju proizvodnju rasada  i za proizvodnju povrća i cvijeća, jer se u njima postižu optimalni uslovi za rast i razvoj. Otvaranje i zatvaranje krovnog dijela izvodi se prema potrebi proizvodnje. Kad je zatvoren krovni dio, dodatno provjetravanje izvodi se otvaranjem bočnih stranica.

Provjetravanjem zaštićenog prostora, prirodnim ili vještačkim putem, utiče se na korekciju temperature i relativne vlažnosti vazduha, kao i na kvalitet vazduha odvođenjem štetnih gasova.

Prirodno provjetravanje nastaje usljed razlike specifične težine toplog i hladnog vazduha “efekat dimnjaka” i sile vjetra. Pri brzini vjetra većoj od 1,5 metara u sekundi stopa promjene vazduha može da se posmatra samo kao funkcija brzine vjetra.

Za stvaranje promaje u objektu, radi provjetravanja, najviše se koriste vrata, koja su najčešće postavljena sa čeone strane, i otvori na krovu i sa bočne strane. Najvažniji su krovni otvori radi odvođenja najtoplijeg vazduha s najvećim sadržajem vlage. Otvori sa bočne strane su efikasni ako su napravljeni s obje, uzdužne strane objekta. Pri projektovanju sistema za prirodno  provjetravanje treba uzeti u obzir da kretanje vazduha otežava ili smanjuje bujnost i visinu biljne mase (u pojedinim fazama vegetacionog perioda može da bude velika i bujna). Za efikasno prirodno provjetravanje, ukupna površina otvora mora da iznosi najmanje 20 do 30 odsto pokrivene površine zemljišta, a korišćenjem krovne ventilacije različite konstrukcije to može biti i do 50 odsto – ističe se u knjizi “Proizvodnja povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru”.

Otvori mogu da se otvaraju ručno ili mehanizovano, sa automatskim ili bez automatskog uključivanja (pomoću elektromotora, uz mogućnost ručnog ili automatskog uključivanja). Kada je spoljašnja temperatura vazduha veća od 25 stepeni, za snižavanje temperature u objektima koriste se i sistemi za orošavanje i senčenje.

Da bi se poboljšala cirkulacija vazduha i homogenizovala temperature i sastav vazduha unutar objekta, koriste se aksijalni ventilatori, koje karakteriše veliki protok vazduha i mala brzina strujanja.

Prinudno provjetravanje se izvodi pomoću ventilatora čiji kapacitet treba da obezbijedi u toku jednog časa 20 do 30 izmjena zapremine vazduha koji se nalazi unutar objekta. Sistemi za prinudno provjetravanje su veoma pogodni za integraciju u sistem automatske regulacije mikroklime i stoga su često izvedeni u kombinaciji s uređajima za zagrijevanje, hlađenje, orošavanje, čišćenje i gasovanje sa ugljen-dioksidom.

Facebook Komentari

One comment

  1. Zelim da znam sto vise o staklenicima molim uclanjenje u posednike staklenika i plastenika ukoliko postoji i ukoliko je to moguce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*