Home » Aktuelnosti » „Agrarni samit“ zasjedaće u Berlinu

„Agrarni samit“ zasjedaće u Berlinu

Veliki skup

Berlin

Situacija sa hranom u svijetu je i dalje napeta. Broj gladnih je u prošloj godini, prema FAO, bio oko 925 miliona ukupne populacije od 6,9 milijardi stanovnika Zemlje. Pretpostavke su da će broj stanovnika u 2050. godini narasti do devet milijardi pa bi problem mogao biti i veći. Zato bi tema obezbjeđivanja dovoljnih količina hrane u uslovima rapidnog povećanja stanovništva trebalo da bude jedna od vodećih na lokalnom i globalnom nivou.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je odlučila da se 20 godina poslije Svjetskog samita u Rio de Žaneiru (1992.) u junu 2012. sprovede konferencija UN o održivom razvoju i smanjenju siromaštva. „Zelena ekonomija“ kao i institucionalni okvir će biti glavna tema na ovoj konferenciji.

Godine 1992. je usvojena Agenda o „održivom korišćenju resursa“ koja je postavljena kao primarni princip. U junu 2012. će lideri razgovarati o tome kako će ovi ciljevi biti ostvareni i kako UN može da ojača i poboljša svoje strukture u ovoj oblasti.

Prelazak na „zelenu ekonomiju“ obuhvata sve sektore i industrije u kontekstu održivog razvoja. Budućnost može samo da leži u postizanju ravnoteže između osnovnih potreba ljudi i očuvanju naših prirodnih resursa. Ne postoji globalni lijek za sve. Rješenja i procesi transformacije će se razlikovati od regiona do regiona. Svaka država indivudalno će ih sprovoditi na svom području.

Da bi se obezbjedila hrana za rastuću svjetsku populaciju, potrebna nam je visoko produktivna poljoprivreda, sposobna da se adaptira na novonastale uslove. Više nego ikad, poljoprivreda je suočena sa izazovom da se što više hrane proizvede na održiv način i iznese na svjetsku trpezu. Poljoprivreda u isto vreme mora da sačuva biodiverzitet, zaštiti osjetljive oblasti, materijale, ciklus vode i ostalo. Pored toga, treba doprinijeti da u uslovima klimatskih promjena bude produktivna smanjenjem emisije gasova staklene bašte.

Ova efikasnost mora biti takva da se razvijaju resursi za uštedu tehnologija, posebno imajući u vidu izuzetno ograničenu dostupnost vode i obradivog zemljišta jer ti resursi nisu vječni. Naprotiv, sa sve većim brojem naselja, razvijanjem putne infrastrukture, industrije, turizma i drugih djelatnosti, ovi resursi će se nesumnjivo i smanjivati te je efikasnost obavezna.

Izuzev navedenih problema, poljoprivreda će u narednom periodu biti suočena sa još jednim problemom, a to je smanjenje raspoložive količine fosilnih goriva, te bi u skladu sa tim, taj problem trebalo preduhitriti odnosno potražiti alternativu.

Pored povećanja obima proizvodnje neophodno je i smanjiti gubitke što bi bilo od velikog značaja za efikasnost kojoj se teži.

Izazovi održive poljoprivrede i prehrambene industrije za World Food sutrašnjice su ogromni. U sklopu toga su organizovani Svjetski samit o hrani u Rimu 2009., zatim Samit o Milenijumskim razvojnim ciljevima u Njujorku 2010. kao i usvajanje akcionog plana G-20 ministara poljoprivrede usvojenom u junu 2011. godine.

Moramo naći zajedničke odgovore na sljedeća pitanja:

* Koje tradicionalne metode, ali i nova saznanja iskoristiti za povećanje proizvodnje hrane?
* U kojim oblastima treba intenzivirati istraživanja i razvoj i kako izvršiti koordinaciju međunarodnih i državnih tijela?
* Koje su najefikasnije metode za čuvanje i racionalno korišćenje vode i plodnog zemljišta?
* Koje strukture koristiti u cilju dobijanja najboljih rezultata? Gdje investirati?
* Globalni forum za hranu i poljoprivredu (GFFA) u Berlinu u januaru 2012. godine će biti domaćin ministrima poljoprivrede i poljoprivrednim stručnjacima iz cijelog svijeta i biće platforma za razvoj projekta Rio+20 (dvadeset godina poslije).

Preuzeto sa www.gffa-berlin.de

Prevod sa njemačkog: Bogdanka Ilić

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*