Home » Razno » Prva pomoć i preventiva kod opekotina u poljoprivredi

Prva pomoć i preventiva kod opekotina u poljoprivredi

Napisali Dr Jelena Nikolić, Prof. dr Zlata Janjić, Klinički centar Vojvodine

Prva pomoć

Prva pomoć
Prva pomoć kod povreda električnom strujom podrazumjeva isključivanje povrijeđenog iz strujnog kola. Vodeći računa o tome da se i osoba koja pruža pomoć ne uključi u strujno kolo i bude povrijeđena, neophodno je udaljiti povrijeđenog od izvora električne struje. Tek nakon toga mogu se sprovesti reanimacioni postupci. Pacijent koji je povrijeđen električnom strujom uvijek zahtijeva hospitalizaciju i opservaciju, prije svega zbog mogućih sistemskih komplikacija.

Kod opekotinskih povreda je neophodno prekinuti dalje dejstvo štetnog agensa, što u slučaju dejstva otvorenog plamena znači izvlačenje povrijeđenog iz požara i gašenje odjeće koja gori, kod hemijskih opekotina podrazumjeva skidanje odjeće natopljene hemikalijom i dugotrajno ispiranje kože antidotnim rastvorom. Kada se zaustavi dejstvo štetnog agensa, rana se može prekriti čistim čaršavom i pacijent transportovati u nadležnu ambulantu.

Preventivne mjere
Strogo pridržavanje mjera zaštite na radu uz adekvatnu edukaciju radnika treba da omogući sigurno rukovanje mašinama. Adekvatna prva pomoć, pravovremeni transport povrijeđenog i primjena savremenih principa liječenja u opekotinskim centrima omogućiće bolje preživljavanje i manji morbiditet povrijeđenog.
Neki od principa koji treba da stvore sigurne uslove za rad su sljedeći:
– neophodno je uvijek nositi zakonom propisanu zaštitnu opremu za rad;
– neophodno je pregledati električne sisteme na svim mašinama i zamjeniti svaku oštećenu žicu, kontakte ili prekidače da bi se spriječili požari;
– u kontaktu sa izvorima električne energije uvijek koristiti zaštitnu obuću, rukavice, maske za lice, alat sa gumiranim ručkama;
– izbjegavati kontakt sa zapaljivim materijama u zatvorenom prostoru ili bez zaštitne opreme;
– nikada ne treba servisirati ili popravljati mašinu dok se ne isključe svi pogoni snage, zaustavi motor i sačeka da se svi pokretni dijelovi mašine zaustave;
– nikada ne treba bušiti ili paliti aerosolna pakovanja pesticida zbog moguće eksplozije;
– prilikom rukovanja hemikalijama strogo se pridržavati svih uputstava proizvođača i koristiti zaštitne rukavice, odjeću, obuću, masku za lice;
– svako pretakanje hemikalija usisavanjem vazduha ustima preko različitih crijeva izričito je zabranjeno.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*