Home » Stočarstvo » Tov pilića prema polu

Tov pilića prema polu

Pilići

Da bi tov pilića bio racionalniji, uvode se nove metode rada i proizvodnje. Jedan od njih je odvajanje pilića po polu i odvojeno tovljenje pilića i kokica. Odvajanje po polu obavlja se odmah poslije leženja.

U praksi se primjenjuju dvije metode odvajanja pilića po polu. Prva je prema primarnim perima na kilu pileta, ako hibrid ima to svojstvo, a druga je tzv. japanska metoda – preko analnog otvora. Ova metoda je spora i skupa.

Tov pilića odvojeno po polovima pruža brojna preimućstva u poređenju s držanjem oba pola zajedno. Pjetlići brže rastu, kraći je i proces tova, brže pristižu za klanje i broj turnusa bi mogao biti veći. Potrebe pjetlića za hranljivim materijama su drugačije od potreba kokica, pa se u odvojenom tovu može primjeniti odgovarajuća ishrana. Razlika je i u osjetljivosti na oboljenja koja prate tov, te su i mjere preventive različite. Sve to pokazuje da odvajanje jednodnevnih pilića po polu ima prednosti koje se odražavaju na ekonomičnost tova i proizvodnje. Zato se ova mjera sve više primjenjuje.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*