Home » Aktuelnosti » Naše je bolje!

Naše je bolje!

Zadruge i tržište

Dijana Komosar

Veoma teško je danas proizvesti poljoprivredne proizvode, a još teže prodati ih. Usitnjeni poljoprivrednici nemaju mogućnosti da se nose sa jačim i većim kompanijama, na uzburkanom tržištu. Oni svoju šansu vide u poljoprivrednom zadrugarstvu. Ali, naše poljoprivredno zadrugarstvo je bremenito problemima svih vrsta.

Na “Danima zadrugarstva – danima zdrave hrane”, sajamskoj manifestaciji koja je koncem jula o. g. organizovana u Donjim Agićima kod Novog Grada, održan je okrugli sto na temu “Priprema zadruga za nastup i osvajanje domaćeg i stranog tržišta” na kojem je vođena zanimljiva rasprava o aktuelnim pitanjima vezanim za plasman poljoprivrednih proizvoda, prije svega zadružnog sektora, u današnjim uslovima.

Uvodno izlaganje na ovom skupu imala je Dijana Komosar, diplomirani ekonomista, rukovodilac Kancelarije Regionalne privredne komore Banja Luka u Prijedoru. Ona je sertifikovani konsultant i trener “Invente”, njemačke konsultantske kuće.

S obzirom da se radi o veoma interesantnoj materiji, ovaj stručni rad objavljujemo bez i najmanjeg kraćenja, iako se radi o prilogu čiji obim nije uobičajen za naše internet izdanje pa smo ostavili zainteresovanim da skinu tekst u cjelini.

Najsrdačnije se zahvaljujemo gospođi Dijani Komosar na ustupljenom materijalu.

UVODNO IZLAGANJE na okruglom stolu

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*