Home » Aktuelnosti » Žene su bitan činilac privrednog razvoja opštine

Žene su bitan činilac privrednog razvoja opštine

Podrška samozapošljavanju žena na selu u oblasti turizma

Seoska idila

U cilju stvaranja pogodnih uslova i kreiranja politike koja će podržavati i podsticati poslovne inicijative za samozapošljavanje žena sa područja opštine Bijeljina u oblasti turizma Udruženje žena “Lara” u partnerstvu sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Bijeljina počelo je realizaciju projekta “Žena na selu – akterke razvoja seoskog turizma”, rečeno je na konferenciji za novinare održanoj u bijeljinskoj biblioteci “Filip Višnjić”.

U okviru projekta, sa čijom realizacijom se krenulo u avgustu, “Lara” će u saradnji sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovati tematske sastanke sa ženama iz pet bijeljinskih sela Gornje Crnjelovo, Dvorovi, Popovi, Amajlije i Trnova, te radni sastanak sa preduzetnicima u oblasti turizma sa područja opštine Bijeljina i opštinskom Turističkom organizacijom.

Pored  toga, provešće se istraživanje na uzorku od 150 žena zainteresovanih za poslovne aktivnosti, preduzetništvo i samozapošljavanje u oblasti turizma, a sve u cilju jasnog definisanja njihovih potreba za edukacijom.

– Kako žene čine siromašniji dio stanovništva opštine, kao što je inače slučaj i u cijeloj BiH, na ovaj način “Lara” želi da poveća mobilnost žena na selu i utiče na umanjenje njihove nazaposlenosti, rekla je Maja Stanković, izvršni direktor “Lare”.

– Istraživanje će biti rađeno metodom ankete i intervjua, a vodiće ga magistar ekonomije Jadranka Dragičević, sa Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini i direkor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Vujadin Popović. Dobijeni rezultati tih istraživanja, predstavljaće analizu turističkih potencijala Bijeljine sa akcentom na seoski turizam i procjenu potencijala seoskih žena kao resursa u razvoju turizma, navodi Stanković i naglašava da će se na osnovu tih informacija predložiti mjere koje bi podstakle samozapošljavanje žena u oblasti seoskog turizma čime bi se direktno smanjilo siromaštvo žena i ojačala njihova uloga u privrednom razvoju opštine.

Projekat “Žena na selu – akterke razvoja seoskog turizma” podržali su UNDP Bosne I Hercegovine i opština Bijeljina, a realizuje se u okviru projekta Jačanje lokalne demokratije, LOD II, koji se finansira iz fondova Evropske unije, (B. S. – “Semberske novine”)

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*