Home » Aktuelnosti » Vlada RS usvojila Program unapređenja proizvodnje merkantilne pšenice u RS 2011.-2016.

Vlada RS usvojila Program unapređenja proizvodnje merkantilne pšenice u RS 2011.-2016.

Sa sajta www.vladars.net

Novi propisi

Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, usvojila je program unapređenja proizvodnje merkantilne pšenice u RS, za period 2011.-2016. godina.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog programa je kvantitativno i kvalitativno unapređenje proizvodnje merkantilne pšenice, sa sadašnjeg nivoa sjetvenih površina od oko 25.000 ha, na 40.000 ha, sa prosječnim prinosom od 5 t/ha koji je potreban za Republiku Srpsku. Program počinje da se realizuje od ovogodišnje jesenje sjetve i, između ostalog, predviđa da minimalna površina za prijavu sjetve merkantilne pšenice, u svrhu ostvarivanja prava na regresiranje repromaterijala, iznosi 2,0 ha uz uslov da jedno gazdinstvo može podnijeti zahtjev za najviše 50% od ukupno registrovanih obradivih površina. Ukoliko se želi postići veći i brži efekat povećanja sjetvenih površina, a imajući u vidu opštu situaciju u poljoprivrednoj proizvodnji, optimalan iznos regresa po 1 ha je 250 KM, a okvirni budžet za prvu sezonu petogodišnjeg plana u kojoj se očekuje sjetva 20.000 ha iznosi 5.000.000 KM. Plaćanje je predviđeno iz budžeta 2012. godine.

Poljoprivredna gazdinstva, nakon izvršene jesenje sjetve u 2011. godini, najkasnije zaključno sa 30. novembrom tekuće godine, podnosiće zahtjev za regresiranje repromaterijala za sjetvu, kod Agencije za agrarna plaćanja, sa naznačenim sjetvenim površinama, uz koji prilažu fiskalne račune (koji glase na ime kupca) za nabavljene količine sjemena i mineralnog đubriva NPK15:15:15.

Gazdinstva prijavljuju sjetvene površine u Registru poljoprivrednih gazdinstava u periodu od 01. januara do 30. marta 2010. godine. Nakon izvršene nabavke đubriva za prihranu i hemijskih sredstava za zaštitu usjeva, zaključno sa krajem aprila naredne 2010. godine, gazdinstva dopunjavaju svoje osnovne zahtjeve sa fiskalnim računima za nabavljene količine mineralnog đubriva za prihranu i hemijskih sredstava za zaštitu usjeva. Agencija za agrarna plaćanja vršiće tokom maja i juna 2010. godine, prvi obračun poređenjem prijavljenih sjetvenih površina sa površinama iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, sa normama preporučene tehnologije, priloženim računima i Registrom fiskalnih računa Poreske uprave RS, na osnovu čega će da odobrava gazdinstvima prvi (garantovani) dio subvencije u iznosu od 150 KM/ha, za svrhu regresiranja troškova sjetve te prihrane i zaštite usjeva u proljeće. Nakon izvršene žetve dostaviće se dokazi o uskladištenim količinama merkantilne pšenice, na osnovu čega će Agencija za agrarna plaćanja, tokom avgusta i septembra 2012. godine, da izvrši konačni obračun, kojim se svakom gazdinstvu koje ispunjava propisane uslove, odobrava dodatni iznos sredstava, proporcionalno ostvarenom prinosu (maksimalno još 100 KM/ha).

Okvirne potrebne količine mineralnih đubriva po jednom hektaru su: 350 kg/ha NPK15:15:15 i 250 kg/ ha KAN-a. Za sjetvu merkantilne pšenice neophodno je koristiti isključivo deklarisano, dorađeno i tretirano sjeme, upakovano u propisanu ambalažu sa priloženom deklaracijom.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*