Home » Povrtarstvo » Paradajz protiv raka prostate

Paradajz protiv raka prostate

Ukusan i zdrav

Nakon mnogo godina različitih istraživanja povezanost između povećane potrošnje paradajza i proizvoda od paradajza i smanjenja rizika oboljevanja od raka prostate, infarkta i drugih bolesti. Pozitivno djelovanje pripisano je likopenu, sekundarnoj materiji iz grupe karotenoida, prije svega jer je kod dokazanog primanja različitih supstanci uvijek pronađena uska statistička povezanost između primanja likopena i smanjenja rizika od bolesti.

Tomas Boilan i saradnici sa univerziteta Ilonoi i Ohajo, riješili su eksperimentima sa životinjama dilemu o pripisivanju pozitivnog učinka isključivo likopenu. Životinje su dobijale kao dodatak čisti likopen i prah od paradajza. Rezultat je jasno pokazao da smanjeni rizik od oboljenja dolazi isključivo kod primjene praha od paradajza, a ne kod dodavanja likopena.

Autori naslućuju da uz likopen paradajz sadrži i materije koje zajedničkim djelovanjem utiču na spriječavanje bolesti. U prilog idu i slična saznanja kao i rezultati obimnog eksperimenta dodavanja čistog beta-karotena za smanjivanje rizika od dobijanja raka jetre.

“Svako izlučivanje pojedine materije, prepoznate da povoljno utiču na zdravstveno stanje, koje se pretjerano unose dovodi do poremećaja prirodnih mehanizama i može imati i kontraefekat.” – riječi su profesora Regine Nojman sa univerziteta Ohajo.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*