Home » Voćarstvo » „Kap po kap“ ispred svega

„Kap po kap“ ispred svega

Piše Jovan Jović

Jagode

Već je jesen i vrijeme je da se razmišlja o proizvodnji u idućoj godini. Svi oni koji planiraju da se bave proizvodnjom jagodičastog voća moraju blagovremeno da isplaniraju sve detalje i da počnu polako sa pripremama za proizvodnju u idućoj gdini. Pravi domaćini o tome misle sada, a oni drugi u posljednji čas. Kada je riječ o intenzivnoj proizvodnji jagoda, posebna pažnja se mora posvetiti navodnjavanju.

Jagoda ima potrebe za vodom tokom cijele vegetacije, a posebno za vrijeme stvaranja cvjetnih pupoljaka, cvjetanja, zametanja, porasta i sazrijevanja ploda. Broj navodnjavanja zavisi od više faktora a u prvom redu od godišnje količine padavina, njihovog rasporeda, temperature godišnjih doba i regije (južna, sjeverna). Recimo u Hercegovini četiri-pet puta godišnje, a u unutrašnjosti dva-tri puta.

Rokovi navodnjavanja treba da budu takvi da se ne dozvoli deficit vlage u korijenovom sistemu. Najbolje je da se rokovi usklade sa navedenim fazama razvoja: cvjetnih pupoljaka, cvjetanja i dalje. Treba je zaliti i poslije završetka berbe. U kontinentalnom dijelu obično prvo zalivanje obavlja se u toku sazrijevanja plodova, a drugo poslije završetka svih berbi. U suvim predjelima naročito je bitno navodnjavanje poslije berbe.

Norma navodnjavanja je 300 do 400 metara kubnih po hektaru, što odgovara 30-40 mm padavina.

Način navodnjavanja: brazdama, orošavanjem (vještačka kiša) i “kap po kap”. Koji način, zavisi od situacije. Brazdama se čini na blago nagnutim terenima. Brazde se prave između redova, pantljika i leja. Dubina brazde je 10, a širina 20 cm. Natapanje se vrši putem određene količine vode u brazdu. Po završetku natapanja, brazde se zatrpavaju, a u vrijeme berbe naizmjenično se voda pušta u svaku drugu radi nesmetanog kretanja radnika u berbi. Ne kvasi se list i plodovi se ne prljaju. Na pjeskovitom zemljištu brazde se prekrivaju folijama i na mjestima izbuše male rupe za blago vlaženje zemljišta. Navodnjavanje vještačkom kišom može se vršiti na suvim tipovima i nagibima. Prednosti su: manji utrošak vode, ujednačeno vlaženje i može uvijek. Mane: buja korov, stvaraju se uslovi za pojavu bolesti i jače sunce oštećuje list. Skuplja je oprema (cijevi, agregat, raspršivač i drugo). Navodnjavanje po sistemu “kap po kap” je najbolji i najsavremeniji način. On je, sem što je skup, bez mane. Cijevi se postavljaju između između redova (prečnik 1,5 – 2 cm). Na cijevama su rupice za izlaz vode. Uređaj smanjuje pritisak i reguliše ispuštanje vode.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*