Home » Lov » Šarolikost turističke ponude za lovce

Šarolikost turističke ponude za lovce

Mogućnosti razvoja lovnog turizma na području Lovačke regije Semberija – Majevica

Turistički potencijal

Lovačka regija Semberija – Majevica smještena je u zagrljaju Drine i Save, a oivičena planinom Majevicom i njenim obroncima. U pitanju su ravničarski i blagi brdsko-planinski tereni, koje karakteriše obilje hrane i vode, tako da je izuzetno povoljna mogućnost za opstanak i reprodukciju divljači. Ovdašnji lovci su dugogodišnjima domaćinskim gazdovanjem doveli brojnost divljači u ovim krajevima na zavidan nivo. Od velikog značaja za povećanje brojnosti fazanske divljači svakako je vlastita fazanerija Lovačkog udruženja „Semberija“ Bijeljina u Suvom Polju kod Bijeljine. Njen kapacitet je oko 20.000 fazanskih pilića godišnje i zahvaljujući njoj na području ove regije fazan je najrasprostranjenija divljač. Ovdašnji lovci u svojoj turističkoj ponudi itekako računaju na komercijalni lov na fazane – izlijetanje fazana pred pušku. Mogućnosti za ovu vrstu lova su velike i sigurno je da će u narednom vremenskom periodu organizacija komercijalnog lova na fazane naći značajnije mjesto u ukupnoj turističkoj ponudi.

Do sada je lovni turizam uglavnom orjentisan na lov prepelice. Najčešći gosti su lovci iz Italije i oni se uvijek prezadovoljni vraćaju sa ove destinacije. Razloge za to treba tražiti o organizovanosti i materijalnoj obezbijeđenosti u ravničarskim lovištima. Najviše stranih lovaca lovi prepelice na terenima Lovačkog udruženja „Semberija“ Bijeljina, ali ove divljači ima u velikom broju i na području lovišta kojima gazduju Lovačko udruženje „Golub“ Brodac (lovišta sa najnižom nadmorskom visinom u Republici Srpskoj), Lovačko udruženje „Podrinje“ Janja, Lovačko udruženje „Crnjelovo“ Crnjelovo i dr.

S obzirom da je osnovni motiv za lov trofej, svakako treba naglasiti sasvim zadovoljavajuću rasprostranjenost srneće divljači, prije svega, na području Lovačkih udruženja „Majevica“ Lopare, „Partizan“ Donja Trnova, „Dubrava“ Zabrđe, „Jelen“ Glavičice, „Podrinje“ Janja i „Semberija“ Bijeljina, čije lovište je površinski najveće – preko 42.000 hektara. Očekuje se dalje povećanje brojnosti srneće divljači, tako da će se lov na srndaće i srne sigurno u narednom periodu pojaviti kao značajna stavka turističke  ponude.

Pored već pomenute fazanske divljači u ovim krajevima veoma atraktivan je lov na divlju patku, koja se u velikom broju pojavljuje u predjelima pored Save i Drine, u ljetnom periodu popularan je lov na goluba grivnjaša i grlicu, a ima i jarebica.

Lov na zeca je tradicionalan u svim lovištima regije, a u nekim dijelovima regije, koji gravitiraju planini Majevici, povećana je populacija šakala, pa se u lovištu kojim gazduje Lovačko udruženje „Majevica“, tradicionalno organizuje hajka na ovu divljač.

Za lovce koji vole i sportski ribolov svakako je značajna informacija da na obalama Drine i Save postoje izvanredni uslovi za ovaj hobi – sportsku disciplinu. A one koji vole zanimljive prirodne rijetkosti sigurno će privući močvara Gromiželj u Velinom Selu, gdje je otkrivena u velikom broju rijetka riblja vrsta – umbra krameri, u narodu poznatija kao mrguda. To je rezervat prirode koji se intenzivno izučava i sigurno će postati privlačno mjesto za prijatelje prirode.

Lovišta kojim gazduje deset lovačkih udruženja ove regije imaju odlične saobraćajne veze. Najbliži aerodromi su Tuzla i Beograd, a udaljenost od autoputa Zagreb – Beograd je svega četrdesetak kilometara. Dobri asfaltni putevi povezuju ovu regiju sa svim susjednim gradovima i turističkim destinacijama.

Kada su u pitanju smještajni kapaciteti, slobodno se smije reći da postoji više hotela i da su smještajne mogućnosti veoma različite sa stanovišta konfora i cijena. Pored pet hotela, „Drina“ i „Šico“ u Bijeljini, „Sveti Stefan“ u Banji Dvorovi, „Pirg“ u Etno selu Stanišići i „Energetik“ u Ugljeviku, tu je i više motela.

Kada je riječ o ukupnoj turističkoj ponudi, posebnu pažnju privlači Etno selo Stanišić, koje godišnje posjeti sedamsto do osamsto hiljada turista iz mnogih dijelova Evrope. U pitanju je izvanredan turistički kompleks sa najrazličitijim sadržajima.

Nedaleko od Bijeljine je Banja Dvorovi, koja se već uveliko afirmisala i postala značajna turistička destinacija

Tu je i šest manastira, Muzej Semberije, Galerija „Milenko Atanacković“ i razni drugi sadržaji, koji privlače pažnju turista.

Opšti zaključak je da se radi o regiji koja je veoma zanimljiva i za najprobirljivije lovce – turiste i da  njeno mjesto na turističkoj mapi lovnog turizma postaje sve značajnije.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*