Home » Ratarstvo » Zaorava se i košena zelena masa

Zaorava se i košena zelena masa

Iz opširnijeg stručnog priloga prof. dr Pere Erića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu u „Poljoprivrednikovom poljoprivrednom kalendaru“

Zelenišno đubrenje

Kao zelenišno đubrenje može da se koristi i košena zelena masa. Zaorava se sideratna masa proizvedena na drugoim mjestu, odakle se poslije košenja dovozi na polje koje se đubri. Ovo zelenišno đubrivo može da se iskorišćava u čistoj sjetvi ili u smješama, u jarim usjevima, između redova voćaka i drugih višegodišnjih zasada. Pri primjeni zelenišnog đubriva od košene zelene mase sprečava se štetno isušivanje zemljišta, dakle, može da pospješi očuvanje vlage. U tom cilju neophodno je da se masa ravnomjerno rasporedi po površini, kvalitetno, kao mulč pokrivka i kao đubrivo zaore kasnije. Dejstvo košene zelene mase kao zelenišnog đubriva je postojanije. Za ovaj način proizvodnje zelenišnog đubriva koriste se češće dvogodišnji i višegodišnji sideranti. Nedostatak ovog načina je veliki utrošak rada na prevozu biljne mase.

Pri zelenišnom đubrenju obično se zaorava sva siderativna masa – nadzemni vegetativni organi i korijen, ali to nije neophodno. Pri zaoravanju košene zelene mase za zelenišno đubrenje zaorava se samo nadzemna zelena masa – bez korijena. Dakle, pri otavskom zelenišnom đubrenju, korijenovi i strnišni ostaci intenzivno rastu i daju otavu. U ovom slučaju zelenišno đubrivo veoma povoljno utiče na usjeve koji slijede, približavaju se ulogom u plodoredu zrnastim i krmnim, leguminoznim biljakama kao predusjevima. Neki pod punom prirodnom sideracijom podrazumijevaju zaoravanje višegodišnjih naslaga trava koje se na njoj razvijaju, što se, posmatrano kao zelenišno đubrivo, uklapa u ustaljeni sistem ratarstva.

Facebook Komentari

One comment

  1. Ne sviđa mi se tekst,nerazumljiv,nedorečen,tuđe reči (sideranti?)verovatno, sa malo reči želelo se kazati sve,i,na kraju skoro ništa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*