Home » Ratarstvo » Pirevina

Pirevina

Upoznajmo korove

Pirevina

Korovi su biljke koje smetaju i nanose štetu biljnoj proizvodnji. Istina, jedna biljna vrsta u jednom slučaju može biti štetna, a u drugom bez značaja ili čak korisna. Najčešće struka i nauka u korove svrstavaju samo biljne vrste koje prate i otežavaju razvoj gajenih biljaka. Ovoga puta upoznaćemo se sa dosta rasprostranjenim korovom pirevina (u narodu  naziva se  još pirka,  obična pirka, pirovina, puzava pirka, vornica, bored, galac, glitnik, kalac, perjovica, pir, pirak, tkalac), latinski Agropyron repens L.

Korovi su biljke koje smetaju i nanose štetu biljnoj proizvodnji. Istina, jedna biljna vrsta u jednom slučaju može biti štetna, a u drugom bez značaja ili čak korisna. Najčešće struka i nauka u korove svrstavaju samo biljne vrste koje prate i otežavaju razvoj gajenih biljaka. Ovoga puta upoznaćemo se sa dosta rasprostranjenim korovom pirevina (u narodu  naziva se  još pirka,  obična pirka, pirovina, puzava pirka, vornica, bored, galac, glitnik, kalac, perjovica, pir, pirak, tkalac).

To je višegodišnja korovska biljka iz porodice trava koja raste  maksimalno do 150 centimetara, ali najčešće je daleko niža. Polazi sa tankih člankovitih horizontalnih rizoma koji se pružaju u više spratova. Otporna je na smrzavanje i sušu. Na jednom metru kvadratnom može se naći čak oko 25.000 pupoljaka i rizoma. Na uspravnim stabljikama nalaze se listovi i klasovi.

Mnogi smatraju da ne postoji rašireniji korov od ove biljke na svijetu. Cvjeta tokom cijelog ljeta,  a najviše u maju i junu. Podanak je u obliku duge puzave podzemne vriježe, a dostiže do 20 centimetara dubine. Fertilne stabljike imaju pet – šest internodija s listovima, a vegetativna stabljika dvostruko više. List je širok, pljosnat, na naličju hrapav. Rukavac je najčešće dlakav, jezičac kratak, ravno odrezan i fino nazubljen. Klas je sastavljen od sedam do 36 klasića, koji su na vretenu naizmjenični, a nose tri do pet cvjetova.

Razmnožava se sjemenom i vegetativno. Jedna biljka daje čak do 300 sjemenki. Ovaj korov se pojavljuje u svim usjevima. Pogoduju mu vlažna zemljišta. Ima ga i u svijetlim šumama i šibljacima, na livadama, pored kanala i željezničkih pruga, u međama i sl. To je kosmopolitska biljka, žilava i otporna, pa ju je veoma teško iskorijeniti. Ne treba je poistovjećivati sa zubačom, koja je potpuno druga korovska vrsta.

Pirevina se ubraja u ljekovite biljke, jer zaista ima ljekovita svojstva. Osušeni dijelovi se koriste za čajne mješavine koje dobro dođu za liječenje jetre, mokraćnih kanala, bubrega, bubuljica, a koriste ih i trudnice.

Ovaj korov nanosi velike štete poljoprivredi. Veoma ga je teško iskorijeniti. Stručnjaci za zaštitu bilja preporučuju Kasoron G i totalne herbicide.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*