Home » Stočarstvo » Ishrana priplodnih krmača

Ishrana priplodnih krmača

Prilog pripremljen u  Agenciji  za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske

Raznovrsnost prije svega

Ishrana priplodnih krmača podrazumijeva:

• ishranu suprasnih krmača,
• ishranu krmača u laktaciji
• ishranu krmača u periodu oplodnje.

Svaka od ovih faza zahtijeva poseban režim ishrane.

Neodgovarajuća ishrana u periodu suprasnosti povećava embrionalni moratalitet, u fazi laktacije utiče na proizvodnju mlijeka, a samim tim i na razvoj prasadi.

Nepravilna ishrana u fazi oplodnje dovodi do smanjenja broja zrelih ovula sposobnih za oplodnju.

Ishrana suprasnih krmača

Osnovna karakteristika ishrane suprasnih krmača je ravnomjerna ishrana tokom cijelog perioda suprasnosti s nešto povećanim obrocima u zadnjoj trećini suprasnosti. Razvoj ploda kod krmača intenzivan je u posljednjoj trećini graviditeta, što iziskuje i povećane potrebe.

Suprasna krmača ne smije biti mršava, ali isto tako ne smije biti ni predebela. Debele krmače teže se prase, plodovi se često nedovoljno razvijaju, a oprašena prasad je nevitalna.

Suprasne krmače treba hraniti tako da starije krmače povećaju tjelesnu težinu za oko 30 kg, a prvopraskinje 45 do 50 kg. Ukupna količina suve materije ne bi smjela da pređe 1,5-2% tjelesne težine krmače.

U zimskoj ishrani osnovna hraniva čine koncentrovana žita, uz dodatak ulajnih sačmi i hraniva animalnog porijekla.

Ljetnja ishrana može da bude bazirana na korišćenju većih količina zelene mase, posebno lucerke. Kvalitetnom lucerkom može se zadovoljiti 50% potreba u prvoj polovini suprasnosti, a u posljednjoj trećini lucerkom se može zadovoljiti 30% potreba. Ostatak potreba se zadovoljava koncentrovanim smješama.

Gravidne krmače mogu se ljeti držati na paši, gdje mogu podmiriti 40% potreba u energiji. Pored ovoga boravak na paši djeluje povoljno i na graviditet.

Suprasne krmače po pravilu hrane se obročno, dva puta dnevno. Hrana se daje suva, a može i da se vlaži čime se smanjuje rasturanje. Voda se daje po volji.

Visokogravidnim krmačama ne smije se davati velika količina kabaste hrane kako bi se izbjegao uzajamni pritisak digestivnog trakta i ploda.

Da bi se izbjegle posljedice mastitisa preporučuje se na nekoliko dana pred prašenje smanjenje obroka.

Na dan prašenja krmačama se daje hrana ili eventualno se daje mlaki napoj od mekinja, koji se takođe daje prvi dan po prašenju. Potrebne količine hrane postižu se obično peti dan po prašenju, kada se prelazi na ishranu kramača u laktaciji.

Ishrana krmača u laktaciji

U prvim danima laktacije krmača troši i svoje rezerve za proizvodnju mlijeka, jer ne može da konzumira dovoljnu količinu hrane i za održavanje života i za proizvodnju mlijeka.

Za ishranu krmača u laktaciji može se primjeniti pravilo: 1 kg hrane za krmaču plus pola kilograma za svako prase.

Krmače koje imaju 10 i više prasadi hrane se po volji jer ne mogu konzumirati više suve materije nego što im je potrebno. Inače u principu krmače u laktaciji konzumiraju dnevno 3% hrane od svoje težine.

Ishrana krmača u fazi oplodnje

Ovdje je naročito bitna kondicija krmače pri zalučenju. Treba se držati pravila da krmača bude u dobroj kondiciji, a to znači da ne smije biti mršava, ali ni predebela. Iscrpljene krmače moraju se hraniti pojačanim obrocima, da bi što prije popravile kondiciju, tj. nedoknadile tjelesnu mjeru.

Najveći broj autora danas preporučuje „flašing“ sistem. Suština je u tome da se krmače prije i poslije oplodnje nekoliko dana hrane obilnije i kvalitetnije. Na taj način se prvocira stvaranje većeg broja jajnih ćelija i postiže bolja oplodnja. Ovaj način je naročito preporučljiv za krmače koje su više iscrpljene u periodu dojenja. U ovakvim slučajevima obrok treba povećati i za 30% u odnosu na potrebe.

Bolja oplodnja postiže se i dodavanjem vitamina A, D i E u nešto većim količinama prije i poslije oplodnje.

Facebook Komentari

3 komentara

  1. Možete li mi reći koliko jedna krmača od 150 kg, otprilike, godišnje pojede hrane u kg? npr. koliko kg kabaste hrane, koncentrata i sl. Unapred hvala!

  2. Pošto smo stigli do vremena preživljavanja potrebna mi je informacija o vremenskom periodu od osemenjavanja do prašenja krmače, odnosno koliko traje trudnoća kod svinja_
    Unapred hvala na odgovoru.

  3. daj neka mi neko objasni moje krmače dobro kote ali prasad je jako mršava i gingava tasko da od 14 komada prasadi imam po 6uginuča uz da stalno sam sa njima da ih stavljam na sisu hranim sa 50 kg kukuruza 10 kg sojine sačme 40 kg ječma i 3 kg likre z3 dije griješim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*