Home » Voćarstvo » Vinograd poslije grada

Vinograd poslije grada

U vinogradu

Bolje spriječiti...

Grad može da pričini velika oštećenja dijelovima čokota, da znatno ošteti ili potpuno uništi rod. Zbog oštećenja lišća i zelenih dijelova otežano je ili onemogućeno stvaranje hrane, neophodne za pripremu čokota za zimu i razvoj naredne godine. Oštećeni dijelovi  stabla i lastara često nisu podesni za rezidbu iduće godine, jer se na njima može imati truležnica. Pored gubitka roda u godini pojave grada, nastaje gubitak roda i naredne, pa i još nekoliko sljedećih godina, zbog potrebe obnove stable i stvaranja  rodnih čvorova, posebno u špalirnim vinogradima i na povišenim i visokim formama čokota.

Zaštita od grada mrežama

U posljednje vrijeme za zaštitu vinograda, posebno stonih sorti, koriste se plastične mreže postavljene na potporama, oko metar nad gornjim dijelovima čokota, bilo da se štiti  posebno svaki red ili cijeli vinograd. Postavljanje mreže je jednostavno, ali je zaštita dosta skupa. Mreža može da traje od pet do deset godina.

Prednost je što se vinograd štiti i od ptica, a mreža ne ometa osvetljavanje vinograda i natapanje kišom.

Otklanjanje štete

Zavisno od vremena pojave i jačine grada, vinovoj lozi   se pruža odgovarajuća njega.

Veoma je važno da se vinograd oštećen gradom zaštiti nekim fungicidom, prvenstveno onima koji sadrže bakar, odmah po prestanku grada, a najkasnije sutradan. Takođe, treba naknadno orezati vinograd, zavisno od oštećenja lastara.

Ako su mladi lastari oštećeni do osnove, iz spavajućih okaca razviće se novi lastari, na kojima se može pinsiranjem podstaći razvoj zaperaka koji mogu donijeti rod, naoknaditi zelene dijelove za stvaranje hrane i lastare za rezidbu iduće godine.

Zaperak umjesto lastara

Kada grad ošteti samo vrhove ili gornje dijelove lastara, tako da ostanu neoštećena dva do četiri donja okca, potrebno ih je orezati na  po dva okca, zavisno od forme čokota. Treba nastojati da se iz njih razvija po jedan zaperak koji preuzima ulogu dijela ošećenog ili orezanog lastara. Oni mogu donijeti rod, a njeguju se za rezidbu iduće godine, odnosno formiraju se rodni elementi, zavisno od forme i čokota, pa čak i novo stablo, ako je staro oštećeno.

Cilj svih ovih postupaka s oštećenim zelenim dijelovima čokota je da se oni odstrane zajedno s oštećenim lišćem. Treba nastojati da se zaperci razviju i nadoknade  oštećene lastare. Naravno, njihovo lišće će stvarati potrebnu hranu za dalji razvoj i sazrevanje čokota, a mogu i roditi. Korisno će poslužiti za rezidbu naredne godine, a i za obnovu  oštećenih dijelova čokota.

Oštećeni vinogradi zaslužuju posebnu pažnju.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*