Home » Ratarstvo » Đubrenje i sjetva kukuruza

Đubrenje i sjetva kukuruza

Sjetva u punom jeku

Đubrenje. Upotreba mineralnih đubriva u proljeće može se sprovesti predsjetveno – pred pripremu ili u pripremi zemljišta na cjelokupnoj površini – što je bolje kada imamo dovoljno đubriva, ili startno – zajedno sa sjetvom kukuruza (kada nemamo dovoljno đubriva). U prvom slučaju orjentaciono treba upotrijebiti 300-400 hg/ha NPK 15:15:15, a u drugom oko 200 kg/ha istog đubriva. U pripremi zemljišta može se koristiti i UREA sa 46% N na zemljištima neutralne reakcije, ili KAN sa 27% N u prihrani usjeva zajedno sa prvim kultiviranjem u fazi tri-pet ili četiri-šest listova kukuruza. Količine UREE su 100-200 kg/ha, a KAN-a 150-300 kg/ha.

Sjetva je izuzetno značajna agro mjera. Greške učinjene u sjetvi ne mogu se kasnije ispraviti. Kod sjetve treba voditi računa o vremenu (u klimatskim uslovima kontinentalne klime koja preovlađuje u našim krajevima optimalan rok sjetve kukuruza je između 10. i 30. aprila, tj. kada je sjetveni sloj zemljišta na dubini do 10 cm zagrijan na osam do deset stepeni C), dubini (kukuruz treba sijati na dubini pet do sedam cm), gustini – treba je podesiti prema zahtjevu hibrida, plodnosti parcele, intenzitetu agrotehničkih mjera, a posebno đubrenje i navodnjavanje, izboru sijačice (trebalo bi što više koristiti pneumatske zbog preciznosti), a gdje ih nema upotrijebiti mehaničke sijačice (obavezno mijenjati ploču u zavisnosti od krupnoće sjemena) i brzini (optimalna brzina za mehaničke sijačice je četiri do šest, a za pneumatske šest do osam kilometara na sat).

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*