Home » Voćarstvo » Pesticidi

Pesticidi

Oprezno sa pesticidima

Pesticidi mogu biti herbicidi (namjenjeni za suzbijanje korova), insekticidi (suzbijaju štetne insekte), rodenticidi (suzbijaju glodare), fungicidi (za suzbijanje gljivica), akaricidi (za suzbijanje grinja), defolijanti (izazivaju prevremeno opadanje lišća prije berbe) i drugi.

Priprema pesticida za primjenu veoma je važna za suzbijanje jer zahtijeva točnost uz oprez zbog otrovnosti i djelotvornosti. U uputama uza svako, pa i najmanje pakiranje pesticida označena je koncentracija i doza primjene. Koncentracija je izražena u postotku, a koristi se u voćarstvu, vinogradarstvu, u uzgoju ukrasnog bilja u polju i u zaštićenu prostoru i uzgoju povrća samo u zaštićenu prostoru. U voćarstvu se troši 1000-2500 l/ha, u vinogradarstvu 1000-1500 l/ha, ovisno o količini lisne mase. Doza je izražena u l ili kg/ha ili aru, a koristi se pri uzgajanju povrća na vanjskim površinama, ratarstvu i na industrijskom bilju, gdje je potrošnja vode mnogo manja.

Koliko pesticida moramo staviti u određenu količinu vode očitavamo iz tabele. Doza je izražena u litrama ili kilogramima pesticida na 1 ha, odnosno 10.000 kvadratnih metara. U ratarstvu, na industrijskom bilju i povrću u polju troši se mnogo manje vode na jedinicu površine od 200-800 l/ha. S manjom potrošnjom vode po jedinici površine raste koncentracija koju možemo očitati iz tabele.

Doza se određuje kada treba postići pokrovnost površine s nižim utroškom vode. Na primjer na krompiru protiv krompirove zlatice Talstar se tretira u dozi od 0,15 l/ha. To znači da sa 150 ml insekticida treba pokriti 10.000 kvadratnih metara površine ili 1,5ml/ ar. Utrošak vode odredićemo prema tipu prskalice.

I kad je riječ o dozi ili koncentraciji, određena lisna površina mora biti prekrivena propisanom količinom određena pesticida.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*