Home » Voćarstvo » Bolesti maline

Bolesti maline

Pripremila Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS, Područna jedinica Sokolac

Virusne bolesti

Venuće pupoljka

Kao prenosioci virusnih bolesti (vektori), najčešće se javljaju lisne uši, nematode, polenov prah i sjeme, a kod podizanja zasada malina najvažnije je obezbjediti zdrav bezvirusni sadni materijal.

Virus prstenaste pjegavosti prenosi se nematodama i sjemenom. Na lišću se javljaju svijetlozelene prstenaste pjege.

Virus nekrotične mrežavosti lišća maline prenose lisne uši (mala zelena uš – Aphis idaei). Karakterističan simptom je naboranost lišća maline.

Virus žbunaste kržljavosti prenosi se polenom, sjemenom i kalemljenjem. Izdanci su kržljavi, lišće žuto i plod deformisan. Otporna sorta je Vilamet, a osjetljiva Miker.

Sprečavanje virusnih bolesti postiže se prije svega zdravim sadnim materijalom, gajenjem otpornih sorata i suzbijanjem lisnih ušiju.

Gljivične bolesti

Venuće pupoljaka i rodnih grančica (Didymella applanata). Simptomi su da kora postaje tamnosiva, puca, cijepa se i otpada tokom jeseni i zime, dolazi do prevremenog sušenja i opadanja lišća, venuća pupoljaka i rodnih grančica. Zaštita prskanjem preparatima na bazi bakra. Otporna sorta Miker.

Smeđa pjegavost maline (Sphaerulina rubi). Na naličju lišća javljaju se svjetloplave kružne pjege, lišće žuti i ranije opada. Prezimljava u opalom lišću i izdancima. Kiša i rosa pospješuju širenje bolesti. Zaštita bakarnim preparatima.
Nekrotična pjegavost – plamenjača (Leptosphaeria coniothyrium). Parazit je rana, oštećuje provodno tkivo tokom zime. Izumiru pupoljci, venu grančice i izdanci. Pogoduje vlažno i toplo vrijeme. Preporučuje se orezivanje i uklanjanje oboljelih izdanaka, spaljivanje i prskanje bakarnim preparatima.

Antraknoza (Elsinoe veneta) napada izdanke, cvjetove i plodove. Javljaju se kožne eliptične svijetlosive pjege na izdancima. Kiša pospješuje razvoj bolesti. Suzbijanje kao didimela.

Plamenjača (trulež) korijena maline (Phitophora fragariae var. Rubi). Razara korijenov sistem, a na mladim izdancima javljaju se tamne uginule pjege, izdanci venu i propadaju. Vilamet je osjetljiva sorta. Sprečava se upotrebom zdravog sadnog materijala, dreniranjem i fimigacijom zemljišta prije sadnje.

Traheoverticilioza maline (Verticillium alboatrum). Patogen živi u zemljištu, napada oko 200 biljnih vrsta. To je bolest sprovodnih sudova koji potamne (zapušeni su), biljka vene i lišće otpada od vrha na dole. Kiselost zemljišta i podvodni tereni pospješuju razvoj bolesti, kao i obilne padavine. Zbog ove bolesti je važno primjeniti preporučeni plodored. Veoma je značajno obezbjediti zdrav sadni materijal. U Srbiji se ova bolest naglo širila od 1999. do 2002. godine.

Suva trulež (Botritis cinerea). Javlja se trulež plodova i stabla maline. Parazit prodire u stablo prije, u toku i poslije cvjetanja, a štete se ispoljavaju na plodovima. Preporučuju se dva prskanja, prije cvjetanja i odmah poslije precvjetavanja. Preparat Ronilan, Muthos, Teldor.

Bakterijalni rak korijena (Agrobacterium tumefaciens) – Ovo je jedino značajnije bakterijalno oboljenje maline. Bakterija prodire kroz rane i oštećenja podzemnih organa. Javljaju se zadebljanja (tumori) i zaražena biljka ugine. Mjere zaštite su upotreba sadnog materijala i zdravo nezaraženo zemljište.

Facebook Komentari

4 komentara

  1. jos pokoja fotka I bilo bi pravo…

  2. malina mi se zrnci i raspadne kada je berem sta je razlog

  3. Razlog tome jest sto joj fali Fitofert 15 tj calcijum ide 1/ l na 1000 l vode pustis u sistem .

  4. Zbog cega su zuti listovi kod maline miker.
    U plantazi jedna polovina su mi listovi normalne zelene boje ko sto i treba da bude a druga polovina su sve zuti? Da li znate koji je tu problem?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*