Home » Lov » Šakali i dalje prijete

Šakali i dalje prijete

Sve ih je više

Prošle godine smo objavili tekst u kom je ukazano na probleme pojave šakala u našim krajevima. Nekoliko mjeseci kasnije situacija se nije popravila. Naprotiv.

Nedavno je u lovištu kojim gazduje Lovačko udruženje “Golub” iz Broca (opština Bijeljina) odstrijeljen još jedan šakal. Posrećilo se gostu iz Ljeljenče Paji Rikiću, koji je došao sa društvom u lov na lisice.

– Prvi put sam lovio u atarima sela Broca koji gravitiraju rijeci Savi – priča nam Pajo Rikić. – Bio sam na Savskom nasipu i iščekivao neku mudru liju, ali, eto, iznenadi me šakal. Nisam se dao zbuniti, oborio sam ga prvim metkom. U pitanju je mužjak težak čak 26 kilograma.

Prošle godine u ovom lovištu, ali u području koje gravitira rijeci Drini, odstrijeljena su dva šakala. Uspešni lovci bili su Ljubiša Ilić i Zoran Živanović.

– Ovi opasni predatori postepeno osvajaju i našu teritoriju – rekao nam je Bogdan Mirković, predsjednik LU “Golub” iz Broca. – Sigurno je da  su sva tri odrstreljena šakala u našem lovištu prešli preko Save i Drine. Međutim, ovaj poslednji je bar mesec dana boravio na našim terenima. Procena naše lovočuvarske službe je da još ih ima  u našem lovištu. Očigledno se šire  i na naše terene.

Pojavili se 2003. godine

U ovom dijelu Republike Srpske  šakali su se pojavili 2003. godine i to u podmajevičkom kraju. Lovci  Lovačkog udruženja “Majevica” Lopare primijetili su zvjerku koju do tada nikad nisu vidjeli. Ali, uočili su štete koje čini u lovišti i seoskim domaćinstvima.

– Na Majevici ima puno šakala – priča nam Nenad Janković, sekretar Lovačkog udruženja “Majevica”. – Ima ih i u susednim lovištima Federacije BiH. Naši lovci su do sada odstrelili 27 jedinki. Prvi kome je to pošlo za rukom bio je Savo Jović, a potom Krsto Krsmanović, i tako redom. Do sada smo organizovali četiri hajke, ali bez značajnijih rezultata. I ove godine ćemo organizovatri hajku na šakala.  Primetili smo da ove zvijeri čine velike štete plemenitoj divljači, a posebno stradaju srne. Naša procena je da im je glavno stanište Brestovnica ispod Međednika, gdje su se prvo i pojavili.

Približavaju se selima

Šakal je bio potpuno nepoznat u podmajevičko-semberskom kraju. Posebno seosko stanovništvo  nema nikakva iskustva sa šakalom.Sada  ih  sve češće viđaju, jer su počeli da se približavaju naseljenim mestima. U pitanju je brza i mudra zverka. Kreće se uvek pognute glave i podvijenog repa. Glava mu je kao kod vuka, a hod kao kod lisice. Rep mu je kraći nego kod lisice. Ne retko u loparskom kraju se čuje njihov lavež. Ima neobičan krik. Često mijenja glasove ne prekidajući ih. Taj krik šakala je veoma neugodan. Štete koje šakali čine stočarima sve su ozbiljnije. U lovištu najčešće napadaju lanad, ali i odrasle srne. Tamo gde ih ima u većem broju već je proređena srneća divljač.

Na osnovu lovnih analiza postoje saznanja o konkurenciji šakala i lisice. Kad je riječ o ishrani, koja je slična kod ove dvije vrste, šakal konkuriše lisici, i potiskuje je kao snažnija i vitalnija vrsta. U brojnim lovnim revirima gdje je evidentno povećanje brojnosti šakala, istovremeno se smanjuje brojnost lisica.

Niko ne zna pouzdano da objasni kako su šakali dospjeli u ove krajeve. Lovci kažu da je to divljač iz dalmatinskih i hercegovačkih krajeva. Ali, naglo se šire i sada ih ima u mnogim krajevima Bosne i Hercegovine. U okolini Kotor Varoši prvog šakala odstrijelio je Božo Todorovoić, lovočuvar Lovačkog udruženja “Borčići” iz Šipraga. U okolini Teslića, ranije u rejonu Gruvaja – Bijela rijeka, Srđan Mauzer, član Lovačkog udruženja “Borja” iz Teslića odstrijelio je šakala, koji je bio u čoporu od sedam-osam jedinki. U lovištu Lovačkog udruženja “Kozara” posrećilo se Radi Grahovcu i Dragoljubu Marčeti, koji sada u svojim zbirkama trofeja imaju i ovu zvjerku. U okolini Dervente šakali nisu rijetkost. I tamo se organizuju hajke na šakale. Ali, uspjeh je preskroman. Međutim, Jasmin Milić iz sela Postanice uspio je da odstrijeli ženku i izvadi iz jazbine pet mladunaca. Očigledno, šakal se naselio na širokom prostoru Republike Srpske. On je predator na kojeg ubuduće valja ozbiljnije računati.

Odakle su stigli

Za šakale na Majevici se verujue da su stigli iz okoline Dervente i Bosanskog Broda. Razmnožavaju se dosta brzo. Majevički lovci tvrde da ženka dva puta godišnje donose mlade na svet (u literature stoji da se koti samo jedanput godišnje). Najbitnije je da šakal nema priordnih neprijatelja i čovek je jedini koji ih uništava. To je činjenica koju lovci moraju imati u vidu kada analiziraju ovaj sve ozbiljniji problem.

Biolozi i lovni stručnjaci tvrde da svaka životinjska vrsta ima svoje mesto i ulogu u održavanju prirodne ravnoteže i očuvanju biodiverziteta. S obzirom da šakal, kao i vuk, često zakolje više sitne stoke nego što može da pojede, u nekim selima se već pojavljuje panika od ove zverke pa ga stočari tretiraju kao opasnu štetočinu. Šakal je sanitarac u prirodi jer uklanja ostatke uginulih životinja, kao i bolesne  slabe jedinke, čime obavlja svojevrsnu selekciju što se takođe smatra poželjnim, a doprinosi I redukciji mišolikih glodara kojima se hrani. Međutim, on predstavlja i potencijalnu opasnost, zato što prenosi parasite i zaraze. Neki istraživači tvrde da je čak petina populacije šakala prenosilac trihineloze.

Na podružju Republike Srpske zanimljiv je koš jedan detalj. Naime, lovci tvrde da je šakal toliko mudar da se veoma često sklanja u minska polja, gdje niko ne zalazi, pa je bezbijedan. Ima poseban dar zapažanja, brzo uočava promjene  prilagođava im se.

Šakal se kao vrsta malo pominje na naučnim i stručnim lovačkim skupovima. Za sada je njegov izlov nekontrolisan. Nema sistematskog  praćenja brojnosti populacije u našim krajevima. Da bi se gazdovalo njegovom populacijom na najbolji način, potrebno je da struka i nauka sagledaju njegovu brojnost, tendencije širenja i dr. kako bi “sve bilo pod kontrolom”.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*