Home » Uvodnik » Poslije poplava – oprez!

Poslije poplava – oprez!

Citiramo

Pažljivo sa prihranom

Na parcelama gdje su ječam i pšenica posijani u optimalnom roku i gdje nije bilo poplava usjev je u punoj fazi bokorenja,  dok je na njivama sa  pšenicom posijanom u novembru situacija nešto složenija, jer se biljke nalaze u fazi nekoliko razvijenih listova i nisu potpuno ušle u process bokorenja, tako da postoji opasnost od određenih oštećenja koja mogu prouzrokovati niske temperature. Najkritičnija situacija je na parcelama koje su plavljene i gdje se u depresijama zadržala voda i na tim njivama. Tim biljkama prijeti velika opasnost od izumiranja. Zbog takvih posljedica neophodno je da ratari u dogledno vrijeme obave prvu proljetnu prihranu usjeva, kako bi biljkama obezbijedili neophodnu hranu i što lakšu revitalizaciju, jer je bitno da biljke imaju dovoljno hranljivih materija u fazi formiranja klasića. Pored razmišljanja o prihrani jesenjih usjeva, poljoprivrednici na plavljenom području, moraju obići svoje   uzorane njive i procijeniti stepen plavljenja, kako bi na  vrijeme reagovali i ukoliko je potrebno obavili ponovno zaoravanje brazde. Ako je zaorana parcela bila poplavljena i ako je došlo do većeg sabijanja zemljišta i kvarenja njegove strukture, najbolje je preorati njivu kako bi se sjetveni sloj doveo u stanje, da se kasnije agrotehničke operacije, prije svih predsjetvena priprema i sjetva, obave što kvalitetnije i stvore se optimalni uslovi za razvoj proljetnih usjeva. Takođe, ove agrotehničke mjere se preporučuju i zbog velike nepoznanice vezane za ispiranje zemljišta, jer ako je bujica prešla preko oranice, došlo je do djelimičnog kvarenja  strukture zemljišta i pitanje je šta je sve bujica donijela, odnosno šta je od hranljivih sastojaka odnijela. Zbog svega rečenog, poljoprivrednici moraju veoma pažljivo pristupiti prihrani i eventualnom preoravanju brazda, kako bi spasli jesenje usjeve i imali što bolje parcele za proljetnu sjetvu – savjetuje dr Dragiša Lopandić u razgovoru sa Slobodanom Đalamićem u emisiji “Selo” Televizije “Arena”.

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*